Program festivalu

Informační a kontaktní akce na podporu českého exportu a mezinárodní obchodní spolupráce

17. – 18. června 2015
Kongresové centrum Praha, 5. května 65, Praha 4

Exportní aktuality pro všechny – Exportní poradenství – Teritoriální a oborové informace – Sdílení exportních kontaktů – Umění a chutě čtyř světadílů
Program III. ročníku Festivalu Exportu CZ bude rozdělen do 5 bloků:
  • 1) Exportní aktuality pro všechny: přednáškové bloky vybraných aktérů podpory exportu obsahujících důležité informace pro mezinárodní obchod a export a aktuality z oblasti podpory exportu, které proběhnou 1. den Festivalu odpoledne:
a. Festival svým projevem slavnostně zahájí prezident České republiky pan Miloš Zeman,
b. Následovat budou projevy nejvyšších zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory České republiky, národního výboru Mezinárodní obchodní komory v ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR,
c. V následném hlavním informačním bloku vystoupí zástupci agentury CzechTrade, České exportní banky, Exportní garanční a pojišťovací společnosti, sítě Enterprise Europe Network Česká republika a dalších nejvýznamnějších institucí na podporu exportu a mezinárodní obchodní spolupráce,
d. Moderátorem Hlavního přednáškového bloku bude některá ze zkušených osobností redakce zpravodajství České televize.
  • 2) Teritoriální a oborové exportní informace: přednášky o možnostech obchodní spolupráce s akcentem na prioritní a zájmová teritoria dle Exportní strategie ČR a současně i na tradiční nebo dynamicky se rozvíjející odvětví českého průmyslu, které zaplní 2. den Festivalu dopoledne:
a. V přednáškových blocích vystoupí zástupci institucí zastupujících cizí státy v České republice (velvyslanectví) a podporujících vzájemný obchod mezi ČR a daným teritoriem (smíšené obchodní komory, vládní agentury na podporu obchodu) ze zúčastněných států,
b. Svými vystoupeními oživí festivalový workshop Exportní mágové zástupci odvětví tradičního českého průmyslu či průmyslových odvětví, které v Česku zažívají boom (strojírenství, hutnictví, nanotechnologie, chemický průmysl, farmaceutický průmysl, potravinářství..).
c. V rámci workshopu Proexportní služby budou mít účastníci možnost získat bližší informace o novinkách z oblasti přeshraničních právních, finančních či účetních a auditorských služeb, které nabízejí vystavující firmy a instituce exportérům.
d. Přednáškové bloky budou zahájeny a odborně moderovány zástupci partnerů Festivalu – institucí zaměřených na podporu exportu a podnikatelských reprezentací.
  • 3) Exportní poradenství na míru: účastníci budou mít možnost konzultace problematiky exportu se zastoupenými specialisty na oblast mezinárodního obchodu na jejich expozicích po oba dny Festivalu:
a. Informace o možnostech podpory exportu ze strany tuzemských firem a institucí účastníci budou moci získat na expozicích Generálního ředitelství cel ČR, sítě Enterprise Europe Network Česká republika aj.
b. Informace o obchodní spolupráci s atraktivními zahraničními teritorii účastníci budou moci získat od konzultantů reprezentujících u svých prezentačních stolů státy zastoupené v Exportní strategii ČR jako prioritní a zájmové (plán – minimálně 20 zejména mimoevropských států).
c. Bezprostřední zkušenosti z působení v zahraničních teritoriích budou moci účastníci získat přímo od konzultantů vystavujících firem, které své podnikání již úspěšně internacionalizovaly – ať už formou exportních aktivit, nebo zřízení poboček, sesterských či dceřiných firem v zahraničních destinacích.
  • 4) Sdílení obchodních kontaktů:
a. V rámci formálního programu Festivalu: Úvodní přednáškový blok 1. den Festivalu odpoledne a Teritoriální a oborové workshopy 2. den Festivalu dopoledne,
b. V rámci doprovodného programu Festivalu: expozice ve Firemní a Teritoriální sekci po oba dny Festivalu,
c. V rámci networkingu na společenském večeru Festivalu jen pro zvané VIP účastníky 1. den Festivalu večer.
  • 5) Umění a chutě čtyř světadílů: doprovodný program složený ze zábavných prvků, prezentace umění a kultury a ochutnávek gastronomických specialit zaměřených zejména na prezentaci prioritních proexportních zemí, konkrétně budou prezentovány:
a. gastronomie a umění zahraničních exportních destinací – ve spolupráci s participujícími velvyslanectvími,
b. tradiční kultura – v rámci Společenského večera festivalu ve spolupráci s participujícími velvyslanectvími,
c. tradiční české gastronomické produkty – prostřednictvím expozic jejich výrobců.

 

 

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, 17. – 18. 6. 2015
PROGRAM AKCE
 
Den první – 17. 6. 2015
Čas
Obsah
12:30 – 13:00
Registrace účastníků
Hlavní sál  – moderátor: Daniela Písařovicová (Česká televize)
13:00 – 14:00
Zahájení a úvodní slovo[1]
 
Prezident republiky Miloš Zeman (tbc)
 
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
 
Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin Tlapa
 
Generální ředitel České exportní banky Karel Bureš
Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček
Viceprezident Hospodářské komory České republiky Bořivoj Minář
Generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal
14:00 – 14:30
Úvodní slova velvyslanců participujících států v ČR
 
Velvyslanec Ázerbájdžánské republiky v ČR J. E. Farid Shafiyev
 
Velvyslanec Dominikánské republiky v Bruselu J. E. Alejandro Gonzáles Pons
 
Velvyslankyně Egyptské arabské republiky v ČR J. E. Amany Fahmy
 
Velvyslanec Chile v ČR J. E. Rodrigo Gaete Vidal
 
Velvyslankyně Jihoafrické republiky v ČR J. E. Franki Verwey
 
Velvyslanec Republiky Kazachstán v ČR J. E. Serzhan Abdykarimov
 
Velvyslankyně Malajsie v ČR J. E. Nadzirah Binti Osman
 
Velvyslanec Mexika v ČR J. E. Pablo Macedo
 
Velvyslanec Turecké republiky v ČR J. E. Ahmet Necati Bigali
 
Velvyslanec Ukrajinské republiky v ČR J. E. Borys Zaichuk
14:30 – 14:45
Coffee Break
14:45 – 17:00
Úvodní informační blok: Služby na podporu exportu a exportní financování
14:45 – 15:00
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Martin Šperl, ředitel odboru podpory exportu
15:00 – 15:15
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Petr Vávra, ředitel odboru dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu
15:15 – 15:30
Česká exportní banka
Petr Križan, ředitel odboru mezinárodní vztahy a komunikace
15:30 – 15:45
Technologické centrum Akademie věd ČR
Petr Hladík, koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika
15:45 – 16:00
Agentura CzechTrade
Milan Ráž, ředitel sekce služeb pro exportéry
16:00 – 16:15
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Eva Svobodová, generální ředitelka
16:15 – 16:30
Hospodářská komora ČR
Jiří Hansl, ředitel zahraničního odboru
16:30 – 16:45
Mezinárodní obchodní komora v ČR
Karel Machotka, výkonný ředitel
16:45 – 17:00
Generální ředitelství cel ČR
Vladimír Štainer, zástupce generálního ředitele
17:00
Ukončení úvodního informačního bloku
 
 
Společenské foyer, Kongresové foyer
12:30 – 17:30
Firemní expozice: Prezentace na stáncích firem – aktivních exportérů
Proexportní poradenství: Prezentace na stáncích institucí poskytujících proexportní služby
 
 
Sál Zoom
12:30 – 17:30
Teritoriální expozice: Prezentace na stáncích zahraničních zastoupení a smíšených obchodních komor s možností získání informačních materiálů a poradenství
Umění a chutě čtyř světadílů: Doprovodný program, ochutnávky regionálních specialit, prezentace umění
Hlavní sál Panorama, Sál Zoom
19:00 – 22:00
Společenský večer Festivalu Exportu CZ 2015[2]
Den druhý – 18. 6. 2015[3]
 
Čas
Obsah
 
9:30 – 10:00
Registrace účastníků
 
 
Přednáškový sál Evropa a Asie (Klub D)
 
10:00 –10:10
Úvodní slovo a moderace
Petr Hladík, Technologické centrum Akademie věd ČR (Enterprise Europe Network Česká republika)
 
10:10 –11:00
Informační blok Východní trhy – Specifika podnikání a obchodní příležitosti v postsovětských zemích
 
10:10 – 10:25
Rusko:
Sergej Stupar, Kancelář obchodního představitele Ruské federace v Praze
 
10:25 – 10:45
Ázerbájdžán:
Elnur Guliyev, Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze
Martin Kouřil, Obchodní a průmyslová komora Česko-Ázerbájdžán
 
10:45 – 11:00
Kazachstán:
Renat Mussin, Velvyslanectví Republiky Kazachstán v České republice / Agentura Kaznex Invest
 
11:00 – 11:15
Ukrajina:
Sergej Svystil, Obchodně-průmyslová komora Ukrajiny
 
11:15 –12:05
Informační blok Dálný Východ – Specifika podnikání a obchodní příležitosti v zemích Dálného Východu
 
11:15 – 11:35
Malajsie:
Nor Aida Wasir, Společnost pro rozvoj zahraničního obchodu Malajsie (MATRADE)
Zarina Saad, Úřad pro rozvoj investic Malajsie (MIDA)
 
11:35 – 11:50
Čína:
Alexander Alles, SME Centrum EUROCHAMBRES v Číně
 
11:50 – 12:05
Filipíny:
Juan E. Dayang, Velvyslanectví Filipínské republiky v Praze
Břetislav Skácel, Honorární konzulát Filipínské republiky v Brně
 
12:05–12:40
Informační blok Evropa a Blízký Východ – Specifika podnikání a obchodní příležitosti v evropských zemích
 
12:05 – 12:20
Izrael:
Tomáš Pojar, Česko-izraelská smíšená obchodní komora
 
12:20 – 12:40
Turecko:
Necmi Uğurlu, Velvyslanectví Turecké republiky v Praze
Aleš Eppinger, Česko-turecká smíšená obchodní komora
 
12:40
Závěr bloku
 
 
Přednáškový sál Ameriky a Afrika (Klub C)
 
10:00 –10:10
Úvodní slovo a moderace
Petr Križan, Česká exportní banka
 
10:10 –11:30
Informační blok Latinská Amerika – Specifika podnikání a obchodní příležitosti v zemích Latinské Ameriky
 
10:10 – 10:40
Mexiko:
J. E. Pablo Macedo, Velvyslanectví Mexika v ČR
Roberto Diego del Corral, Velvyslanectví Mexika v ČR
David Zíka, Česko-mexická obchodní komora
 
10:40 – 10:55
Dominikánská republika:
Ramón Carreño, Generální konzulát Dominikánské republiky v Praze
 
10:55 – 11:15
Peru:
J. E. Marita Landaveri Porturas, Velvyslanectví Peru v Praze
Julio Antonio Ubillús, Velvyslanectví Peru v Praze
Jana Gutiérrez Chvalkovská, VÍTKOVICE
Carlos Meza, MAZARS
 
11:15 – 11:30
Brazílie:
Marcelo Grimberg Vaz de Campos, Velvyslanectví Brazílie v Praze
 
11:30 –12:15
Informační blok Afrika – Specifika podnikání a obchodní příležitosti v afrických zemích
 
11:30 – 11:45
Maroko:
Fouad Chaik, Velvyslanectví Marockého království v ČR
 
11:45 – 12:00
Egypt:
Ismail Khozayem, Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze
 
12:00 – 12:15
Jižní Afrika:
Vilém Růžička, Jihoafricko-česká obchodní a průmyslová komora
 
12:15 –12:30
Informační blok Severní Amerika – Specifika podnikání a obchodní příležitosti v zemích Severní Ameriky
 
12:15 – 12:30
Kanada:
Henri Proulx, Velvyslanectví Kanady v Praze
 
12:30
Závěr bloku
 
 
 
 
Exportní mágové a Proexportní služby (Společenské foyer)
 
10:00 –10:15
Úvodní slovo a moderace
Jitka Haubová, Komerční banka
 
10:15 –11:45
Informační blok Exportní mágové
 
10:15 – 10:30
Nanotechnologie:
Jiří Kůs, Asociace nanotechnologického průmyslu ČR
 
10:30 – 10:45
Spotřebitelský a vojenský optický průmysl:
Jaroslava Němcová, Meopta – optika
 
10:45 – 11:00
Medicínský průmysl:
George Karra’a, LAVARIS
 
11:00 – 11:15
ICT průmysl:
David Vychytil, NET DIRECT
 
11:15 – 11:30
Audiovizuální průmysl a technika:
Ilona Babková, PROJEKTMEDIA
 
11:30 – 11:45
Pivovarnický průmysl:
Gabriela Trojnová, Czech Royal Beer
 
11:45 –12:45
Informační blok Proexportní služby
 
11:45 – 12:00
Vymáhání práva v doménových sporech:
Jitka Tůmová, Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR
 
12:00 – 12.15
Usnadňování procedur v mezinárodním obchodě:
Jiří Barták, Generální ředitelství cel ČR
Michal Šedivý, Generální ředitelství cel ČR
 
12:15 – 12:30
Vymáhání pohledávek:
Tomáš Rašovský, EuroCollectNet
 
12:30 – 12:45
Podpora mezinárodního obchodu:
Petr Vojtěchovský, KICK & STEADY
 
12:45
Závěr bloku
 
13:00
Slavnostní ukončení Festivalu Exportu CZ 2015
 
Společenské foyer, Kongresové foyer
9:30 – 13:30
Firemní expozice: Prezentace na stáncích firem – aktivních exportérů
Proexportní poradenství: Prezentace na stáncích institucí poskytujících proexportní služby
10:00 – 15:00
B2B Matchmaking Event– individuální obchodní jednání (organizuje Enterprise Europe Network)
Sál Zoom
9:30 – 13:30
Teritoriální expozice: Prezentace na stáncích zahraničních zastoupení a smíšených obchodních komor s možností získání informačních materiálů a poradenství
Umění a chutě čtyř světadílů: Doprovodný program, ochutnávky regionálních specialit, prezentace umění
Doprovodný program: Kontaktní fórum Design pro konkurenceschopnost  (Klub E)
10:00-13:00
Kontaktní akce pro průmyslové designéry, zástupce výrobních firem, teritoriální experty a média (organizuje agentura CzechTrade)


[1] Zahájení a úvodní slovo i celý Úvodní informační blok budou simultánně tlumočeny z češtiny do angličtiny a naopak.
[2] Pouze pro zvané.
[3] Pracovními jazyky celého druhého dne Festivalu Exportu CZ 2015 budou čeština a angličtina, překlad mezi jazyky není zajišťován. Platí však pravidlo opačného písemného podkladu, než je jazyk přednášky, tj. je-li ústní prezentace v angličtině, pak je doprovázena textovou prezentací v češtině a naopak.
Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.