Praha, 29. října 2022 – Projekt EUHubs4Data vyhlásil svou třetí výzvu pro firmy, získat lze dotaci až 60 000 EUR a nefinanční podporu v rozsahu dalších 70 000 EUR. Uzávěrka pro přihlášky do projektu je 9. listopadu 2022.

V této 3. výzvě s celkovým rozpočtem 1 080 000 EUR chce EUHubs4Data vybrat a financovat 18 inovativních experimentů s plným využitím potenciálu služeb digitálních inovačních hubů a/ nebo datových sad z katalogu EUHubs4Data s nulovým vlastním kofinancováním. Hlásit se mohou malé a střední firmy nebo skupiny výzkumníků, kteří mají zájem v projektu vyvinout zcela novou službu postavenou na datech. Délka experimentu je 9 měsíců. Nad dotaci 60 000 EUR obdrží úspěšný uchazeč i voucher na služby zapojených DIHů (12 digitálních inovačních hubů z 10 evropských zemí) v objemu až 70 000 EUR.

Více informací zaznělo na odborném webináři Czechinno InfoDay k aktuálním projektům kaskádového financování.

CzechInno jako jeden z českých partnerů projektu spolu s Masarykovou univerzitou a CyberSecurity Hubem poskytují bezplatné konzultace.

  • Tomáš Sapák – Fakulta informatiky Masarykovy univerzity (technologické otázky): sapak@fi.muni.cz 
  • Tereza Šamanová – CzechInno (proces vyplnění a podání žádosti): samanova@czechinno.cz 

Evropská Federace Inovačních Hubů řízených daty (European Federation od Data Driven Innovation Hubs) si klade za cíl v rámci Evropy konsolidovat datově řízené inovace a experimenty, podporovat spolupráci mezi daty řízenými iniciativami, sdružovat řešení do globálního společného katalogu datových služeb a sdílet data v přeshraničním měřítku i napříč odvětvími.

Další informace o projektu: https://euhubs4data.eu

Služby DIH: https://euhubs4data.eu/services/

Datové sady: https://euhubs4data.eu/datasets/