Projekt Kybernetická revoluce CZ uzavřel akcí v Českých Budějovicích své turné po Čechách, stěhuje se na Moravu + fotogalerie

České Budějovice, 30. 3. 2017: Třetí regionální akcí z cyklu Kyberneticka revoluce CZ aneb Průmysl 4.0 v praxi dnes pokračovala série akcí zaměřená na diskuze, ukázky a praktické příklady využití prvků Průmyslu 4.0 ve firemní praxi. Akci v Jihočeském vědeckotechnickém parku navštívilo více než osmdesát účastníků, kteří se v rámci tří přednáškových bloků, praktických ukázek a odpolední návštěvy ve firemním provozu firmy VISCOFAN CZ měli možnost blíže se seznámit s principy Průmyslu 4.0 a diskutovat jejich pozitivní, ale i rizikové aspekty. Českobudějovickou akcí byla ukončena úspěšná série tří akcí v Čechách, od II. čtvrtletí letošního roku cyklus zahajuje své moravské turné, které proběhne 6. dubna v Olomouci, 26. dubna v Brně a zakončeno bude 17. května v Ostravě. Fotogalerii z Kybernetické revoluce CZ v Českých Budějovicích naleznete zde.

V rámci zahájení akce uvedl ředitel Jihočeského vědeckotechnického parku České Budějovice František Mlčák situaci firem v jihočeském regionu následovně: „Naše firmy se v několika posledních letech velmi dobře naučily od svých bavorských kolegů na německé straně našeho příhraničního regionu, co zahrnuje Průmysl 4.0 v podnikatelské praxi. Máme radost z toho, že nejen, že s německou stranou úspěšně spolupracují v rámci svých přeshraničních projektů, ale v některých případech i získaly náskok před německou konkurencí. Jsme na ně hrdí a rádi bychom je ukázali jako příklady dobré praxe, které mohou být inspirací všem ostatním českým firmám.“

Přednášková část akce zahrnovala základní informace o hnutí Průmyslu 4.0 a přístupu českých firem při jeho zavádění, v bloku Technologie budoucnosti se tak představili odborníci z firem ABB Česká republika, SimpleCell Networks, Servodata a VISCOFAN CZ, kteří s účastníky diskutovali o technologiích pro internet věcí, propojování fyzického světa se světem virtuálním a zavádění dalších technických procesů souvisejících s pokročilou digitalizací průmyslu.

Společnost ABB s více než čtyřiceti lety vedoucího postavení v oblasti digitalizace v průmyslu disponuje řešeními a službami, které naplňují potřeby uživatelů směrem ke čtvrté průmyslové a energetické revoluci. Díky více než 180 digitálním řešením ABB Ability™ a dnes již dostupným službám přináší společnost svým zákazníkům hodnotu spojením odborných znalostí a digitálních řešení s nejnovějšími technologiemi a inovacemi. ABB Ability pomáhá vytvářet nové, ale i zdokonalovat stávající procesy zpřístupněním potřebných dat a optimalizací plánování a řízení provozu v reálném čase. Konkrétně v České republice rozšiřujeme stávající instalovanou bázi o pokročilé datové služby, kterými ABB zajišťuje svým zákazníkům plnou kontrolu nad svými procesy. Jedním z příkladů je Collaboration table, nástroj pro vyspělé manažerské řízení podniku, s cílem zvýšit produktivitu, zabezpečit výrobní proces a maximálně využít resp. uspořit spotřebovávanou energii.

Blok Lidé pro novou éru nabídl zajímavé srovnání přístupu ve vzdělávání středních a vysokých škol v Jihočeském regionu a možnosti, které mají firmy pro spolupráci se studenty Jihočeské univerzity, Vysoké školy technicko-ekonomické a vizionářského Gymnázia Česká České Budějovice. Poslední z přednáškových bloků přiblížil bezpečnostní a právní rizika Průmyslu 4.0 a současně účastníky vybídl k podávání žádostí o finanční podporu do programů Technologické agentury ČR, které se specificky zaměřují právě na téma Průmyslu 4.0.

V rámci odpolední exkurze se tentokrát účastníci Kyberneticke revoluce CZ měli možnost inspirovat technologickými a organizačními novinkami, které ve svém provozu v posledních třech letech zavedl velmi úspěšný výrobce komponent pro potravinářské výrobky – firma VISCOFAN CZ, která se jako pobočka své španělské mateřské společnosti stala premiantem v evropské síti holdingu a svým obchodním úspěchem, založeným na skokovém zvýšení míry automatizace, zlepšení organizace práce a pružném přístupu k odběratelům i hlavním dodavatelem potravinářských komponent pro český trh a významně uspěla i na trhu německém.

Akce Kyberneticka revoluce CZ v Českých Budějovicích se zúčastnilo na osm desítek zástupců firem, akademických a výzkumných institucí, státní správy a místní samosprávy se společným cílem navázat užší spolupráci v oblasti digitalizace a navzájem si pomoci při hladké digitální transformaci českého průmyslu a řešení souvisejících rizikových aspektů.

Projekt Kyberneticka revoluce CZ se v následujících týdnech stěhuje se svými regionálními akcemi na Moravu do Olomouce (6. 4., Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci), Brna (26. 4., BVV Brno ve spolupráci s Reigonální hospodářskou komorou Brno) a Ostravy (17. 5., Vědecko-technologický park Ostrava), kde bude série pro první pololetí 2017 kulminovat. Cílem je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit efektivní síťování a sdílení příkladů dobré praxe.

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na www.kybernetickarevoluce.cz a www.czechinno.cz.

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Pro rok 2017 připravilo sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Hlavními odbornými partnery projektu Kyberneticka revoluce.cz jsou společnosti ABB Česká republika, HP Inc. Czech Republic, IBM Česká republika, SimpleCell Networks, Servodata a dále Svaz průmyslu a dopravy ČR, Elektrotechnická asociace ČR, Technologické centrum Akademie věd ČR jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Česká exportní banka, Technologická agentura České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace inovačního podnikání České republiky a Společnost vědecko-technických parků České republiky.

Mediálními partnery projektu se stali Rádio BBC, Multimediální projekt Zet a společnost Regie Radio Music, vydavatelství Economia, Empresa Media jako vydavatel časopisu Týden, Tiscali Media, magazín Marketing Sales Media, časopis Trade News, MM Průmyslové spektrum, časopis Inovační podnikání a transfer technologií a časopis Faktor S.

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.