CzechInno získalo britskou cenu za unikátní systém rozvoje podnikání a podpory inovací

Praha, 12.12.2016: Sdružení CzechInno získalo britské ocenění v rámci Eastern European Business Elite Awards 2016 za unikátní systém podpory inovací a rozvoje podnikání v ČR.

CzechInno, z.s.p.o-Eastern European Business Elite Awards 2016 (

Ceny v rámci Eastern European Business Elite Awards každoročně uděluje britský magazín Corporate Vision, který poskytuje náročným čtenářům po celém světě velké množství zpráv týkajících se podnikání a komunikuje podnikatelské problémy dnešní doby. V letošním roce získalo zaslouženou cenu za unikátní systém podpory inovací a rozvoje podnikání v ČR právě sdružení CzechInno.

CzechInno, z. s. p. o vzniklo za účelem podpory podnikání, exportu a inovací v ČR. Již tradičně organizuje Festival Exportu, který je přehlídkou kontaktů a informací pro úspěšný export a Smart Business Festival neboli networkingovou akci zaměřující se na podporu a propagaci neotřelých a inovativních projektů, nástrojů a technologií sloužících k podnikání. Každý rok je uzavírán oceněním předních českých firem, podnikatelů a konkrétních autorů inovativních produktů, výrobků či služeb v rámci soutěže Vizionáři. Letos se do soutěže o nejlepší inovace roku přihlásil rekordní počet uchazečů.

Když jsme před 6 lety zakládali sdružení CzechInno, netušili jsme, zda firmy budou mít o naše projekty zájem. Byli jsme mile překvapeni, když se již prvních ročníků zúčastnily stovky návštěvníků a každým rokem se jejich zájem zvyšoval. Ocenění v rámci Eastern European Business Elite Awards 2016 si velice vážíme. Tato cena je důkazem toho, že naše práce dává smysl, a my v ní rozhodně hodláme nadále pokračovat a neustále se zlepšovat.dodává předseda řídící rady sdružení CzechInno, David Kratochvíl.

V roce 2017 sdružení CzechInno odstartuje přehlídku regionálních akcí, které se budou věnovat tématu Kybernetická revoluce aneb Průmysl 4.0. v praxi.

CzechInno je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob, založeným k podpoře českého inovačního podnikání, je držitelem ocenění za excelenci v podpoře podnikání v ČR a unikátní systém podpory inovací uděleného v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016. Sdružení je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem přehlídky kontaktů a informací pro export s názvem Festival Exportu CZ a projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání. V roce 2017 bude CzechInno realizovat sérii regionálních akcí zaměřených na propagaci pokročilé digitalizace v podnikání pod názvem Kybernetická revoluce.cz s podtitulem Průmysl 4.0 v praxi.

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.