Festival Exportu CZ 2018 úspěšně proběhl za účasti více než 36 zemí.

Praha, 21. června 2018: Letošní Festival Exportu CZ přivítal účastníky z 36 zemí, ze 4 kontinentů z celého světa v moderních prostorách hotelu Olympik Artemis v Praze. Podtitulem letošní konferenční sekce se stalo heslo „Digitální svět“ a přednášky byly zaměřeny zejména na rozvoj digitální ekonomiky, která nemá hranice a digitálních inovací, které jsou přenositelné mezi všemi zúčastněnými zeměmi. V expoziční sekci vystavovatelé představovali to nejlepší, co zúčastněné země nabízí: krom obchodních příležitostí jsou to i kultura jednotlivých zemí, umění, gastronomie a turistické příležitosti, které lze atraktivně propojit s obchodem. Letošní ročník se konal pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana a ministra průmyslu a obchodu ČR Tomáše Hünera.
Setkání slavnostně zahájil za sdružení CzechInno člen řídicího výboru sdružení CzechInno a generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR doc. Pavel Švejda. Poděkoval všem zúčastněným za zájem o spolupráci a také zmínil nepostradatelnost rozvoje digitální ekonomiky všech zemí.

Doc. Pavel Švejda

Rudolf Klepáček – zástupce Ministrstva průmyslu a obchodu ČR
Jménem náměstka pro řízení Sekce zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,Vladimíra Bärtla, vystoupil vedoucí oddělení podpory exportu Rudolf Klepáček. Ministerstvo průmyslu a obchodu samo hledá příležitosti k propojování  iniciativ jednotlivých podniků a institucí na poli inovativního podnikání.  Poděkoval sdružení CzechInno za to, že se vydalo na cestu této podpory.
Jménem náměstka pro řízení Sekce ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR, Martina Tlapy, vystoupil ředitel odboru ekonomické diplomacie Marek Svoboda. Vyzdvihl, že na Festivalu Exportu CZ se setkávají mimoevropské země, o kterých naše obchodní společnosti ještě mnoho nevědí. Všichni účastníci zde tak mohou získávat nové obchodní příležitosti i navazovat nové pracovní i mezilidské vztahy budované na vzájemné důvěře a respektu.
Marek Svoboda – zástupce Ministerstva zahraničních věcí ČR
Ing. Miloš Welser pronesl úvodní slovo generálního partnera České exportní banky a.s.
Úvodní slovo generálního partnera akce České exportní banky, a.s. za Ing. Jaroslava Výborného, generálního ředitele České exportní banky pronesl Ing. Miloš Welser, ředitel úseku exportního financování České exportní banky. Zdůraznil důležitost mezinárodní spolupráce napříč všemi kontinenty i podporu rozvoji digitální ekonomiky a inovačního podnikání na celém světě.
Jeho Excelence Aulia Aman Rachman, velvyslanec Indonésie v České republice vyjádřil vděčnost sdružení CzechInno za uspořádání této obchodní příležitosti. Indonésie hraje aktivní roli na Festivalu Exportu CZ,  protože chce spolupracovat na společných vztazích s Českou republikou i dalšími zeměmi. Indonésie má jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik. Dochází zde k velkým změnám, internetové pokrytí se neustále rozrůstá, rozrůstají se i možnosti obchodní spolupráce.
Jeho Excelence Aulia Aman Rachman, velvyslanec Indonésie v České
Jeho Excelence Arbër Vllahiu, velvyslanec Kosova v České republice
Jeho Excelence Arbër Vllahiu, velvyslanec Kosova v České republice poděkoval sdružení CzechInno za pozvání. Představil Kosovo jako zemi s rozvíjející se ekonomikou. Vyzdvihl, že Kosovo již nenabízí války, ale snaží se vytěžit to nejlepší z přírodních i lidských zdrojů a navazovat nové obchodní spolupráce. Ke svému rozvoji však potřebují větší zahraniční podporu.
Její Excelence Rosaura Leonora Rueda Gutierrez, velvyslankyně Mexika v České republice ocenila Festival Exportu CZ jako skvělou příležitost představit, jaké ekonomické výhody poskytuje Mexiko pro obchodování. Uvedla: „Máme 128 miliónů obyvatel, kteří neustále přispívají k našemu růstu. Jedním za našich principů je otevírání se novým trhům, zjednodušování podmínek proobchod a posilování vztahů s ostatními zeměmi.“
Její Excelence Rosaura Leonora Rueda Gutierrez, velvyslanec Mexika v České republice
Jeho Excelence Israr Hussain, velvyslanec Pákistánu v České republice
Jeho Excelence Israr Hussain, velvyslanec Pákistánu v České republice představil Pákistán jako zemi s důležitou světovou ekonomikou, jejíž potenciál není ještě plně využitý. „Chceme obchodovat 365 dní v roce“, prohlásil pan velvyslanec a vyzval ostatní účastníky k rozšíření spolupráce.
Jeho Excelence Ahmed A. Swar Eldahab, velvyslanec Súdánu v České republice zdůraznil potřebu podpory exportu na africkém kontinentu. „Africká ekonomika roste rekordní rychlostí, vznikají zde nové obchodní možnosti. Súdán má velice dobré přírodní zdroje, rozvinuté zemědělství. Jsou  zde velké příležitosti v oblasti farmacie nebo informačních technologií.“
Jeho Excelence Ahmed A. Swar Eldahab, velvyslanec Súdánu v České republice
Pan Chen Jianjun, zástupce velvyslankyně a chargé d’affairs Velvyslanectví Číny v Praze
Pan Chen Jianjun, zástupce velvyslankyně a chargé d’affaires Velvyslanectví Číny v Prazepředstavil obchodní příležitosti v Číně, která otevírá svůj  trh vzhledem ke globalizaci. „Snažíme se i o otevření trhu i o jeho ochranu. Společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a obchodními sdruženími zveme Českou republiku, aby se co nejaktivněji zúčastnila celosvětové výstavy Expo Shanghai 2018. Rozvinuté obchodní vztahy mezi ČR a Čínou existují již mnoho let a Čína je s radostí bude dále posilovat“
Pan Ihsan Yaseen Shakir Alawady, chargé d’affaires a.i. Iráku v České republice poděkoval ČR za její podporu Iráku v jeho boji proti terorismu. Uvedl, že Irák dlouho usiloval o poražení terorismu demokratickou volbou a nyní nastává čas rekonstrukce. Festival Exportu CZ vnímá jako skvělou příležitost pro podporu rozvinutí ekonomiky. Írák se snaží získat silná zahraniční partnerství, otevírá se spolupráci a podporuje soukromý sektor, spolupracuje se světovou bankou a má znatelné výsledky. Vyjádřil přání, aby zahraniční společnosti využily této skvělé příležitosti.
Pan Ihsan Yaseen Shakir Alawady , chargé de affaires a.i. Iráku
Pan Oscar Parades Loza zplnomocněný ministr velvyslanectví Peru
Pan Oscar Paredes Loza, zplnomocněný ministr Velvyslanectví Peru v Praze představil ekonomiku Peru jako stabilní, s vysokým růstem a nízkou inflací. Peru je třeba ekonomicky podpořit po škodách způsobených hurikánem El Niño. Zmínil dobrou spolupráci Peru a České republiky, obě země se navzájem dobře doplňují. ČR např. spolupracuje s Peru v oblasti strojírenství a telekomunikací, z Peru se dováží ovoce. Ambasáda Peru se podílí na nejrůznějších akcích  v oblasti turistiky či gastronomie na podporu spolupráce. Vyjádřil naději, že pokud bude spolupráce takto pokračovat, obchodní iniciativy porostou.
Pan Georgi Stoilov, obchodní rada Velvyslanectví Bulharska v Praze uvedl svou zemi alegorickou pohádkou o princi, který hledal schovaný poklad. Našel jej až mladík, který uspořádal a očistil krásné, starožitné předměty, kterými byl zámek naplněn. „Bulharsko je stejně tak krásné, objevte tento skrytý poklad“, vyzval ostatní účastníky Festivalu pan Stoilov.

 

Po krátké přestávce představil Ing. František Šindler, ředitel odboru exportní financování II České exportní banky tuto banku jako součást státní podpory exportu. Seznámil účastníky s aktuálními aktivitami banky, které jsou zaměřené na podporu zahraničního obchodu českých firem

Pan Georgi Stoilov, obchodní rada Velvyslanectví Bulharska

Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno – organizátora Festivalu Exportu CZ, představila další aktivity sdružení, jako je např. Kyberneticka revoluce aneb Lid versus Roboti, Smart Business Festival,  projekt Vizionáři a v neposlední řadě aktivity spojené s Digitálními inovačními HUBy, které mapují počiny v oblasti Průmyslu 4.0. Jedním z těchto HUBů je i jeden z partnerů Festivalu Exportu CZ – Technologické centrum Akademie věd ČR. Na činnost sdružení CzechInno navazují aktivity Platformy CEEInno – Středoevropské platformy pro digitální inovace, která podporuje mezinárodní spolupráci na poli pokročilé digitalizace průmyslu a sdílí aktuální informace z českého i mezinárodního prostředí. Dává tak dalším subjektům příležitost k rozvoji digitálního podnikání a získávání informací.

 

 

Představitelé sdružení CzechInno Tereza Šamanová a David Kratochvíl děkují všem zúčastněným
V odpoledních hodinách pokračovaly teritoriální workshopy – dva teritoriálně zaměřené bloky přednášek s podtitulem „Digitální svět“ (Digitální Evropa, Digitální Afrika a Asie), v nichž účastníci od expertů na slovo vzatých získávali aktuální informace o specificích obchodní spolupráce se zastoupenými teritorii v oblasti rozvoje digitální ekonomiky a porovnávali si podmínky pro obchod s jednotlivými zeměmi s podtitulem digitálních potřeb zúčastněných zemí v rámci panelových diskuzí. Prezentovány byly novinky z Albánie, Běloruska, Bulharska, Demokratické republiky Kongo, Iráku, Konžské republiky, Kosova, Iráku, Pákistánu a Ugandy.
Na Festivalu Exportu CZ také probíhala série organizovaných obchodních setkání – B2B Event, na kterých mohli jejich účastníci ve velmi krátkém čase efektivně navázat řadu obchodních partnerství. Za poslední dvě hodiny odpoledního festivalového programu takto bylo realizováno téměř 100 takových krátkých obchodních setkání.

Celým Festivalem účastníky provázela moderátorka hlavního zpravodajství České televize Daniela Písařovicová.

Mariachi Azteca de Praga

V rámci slavnostního Společenského večera Festivalu Exportu CZ 2018 vystoupila mexická hudební skupina Mariachi Azteca de Praga, kterou s velkou radostí představila sama JejíExcelence Rosaura Leonora Rueda Gutierrez, velvyslankyně Mexika v České republice.

Dále vystoupila indonéská hudební skupina Arumba Angklung Group s hrou na tradiční indické bambusové nástroje Arumba. Jejich vystoupení uvedl za partnera kulturního programu, kterým je Velvyslanectví Indonésie v Praze, pan Punjul Nugraha, velvyslanecký rada Velvyslanectví Indonésie v Praze. Indonéskou kulturu také představila taneční skupina Kintari.

 

 

Kromě tradičních českých pochutin měli účastníci Festivalu Exportu CZ možnost ochutnat také některé z teritoriálních specialit zemí zúčastněných na Společenském večeru i na celém Festivalu (např. indonéskou gastronomii).

Arumba Angklung Groupu z Indonésie
Festival Exportu CZ 2018 v číslech:

  • Festival Exportu CZ 2018 je šestým ročníkem projektu
  • 25 aktivně zúčastněných států
  • 22 přednášek řečníků ze 16 zemí
  • 40 vystavovatelů z 22 zemí
  • organizovaná série B2B setkání v jejichž rámci registrovaní účastníci absolvovali téměř 100 krátkých obchodních setkání – business speed-datingů
  • celkem se na letošní Festival Exportu CZ 2018 akreditovalo téměř 400 účastníků ze 36 zemí celého světa

Prohlédnout si pestrou nabídku vystavovatelů můžete ve fotogalerii 

Zajímavé momenty z Festivalu Exportu CZ 2018 
CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Od r. 2017 realizuje sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Generálním partnerem Festivalu Exportu CZ 2018 se stala Česká exportní banka, specializovaná bankovní instituce zřízená na podporu financování vývozních aktivit.

Hlavními odbornými partnery Festivalu Exportu CZ 2018 jsou Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Asociace inovačního podnikání ČR, Společnost vědecko-technických parků ČR.

Hlavní partner pro právní poradenství: Advokátní kancelář Gürlich & Co.

Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet, vydavatelství Empresa Media jako vydavatel časopisu Týden, magazínu Marketing Sales Media a týdeníku Faktor S, portál BusinessInfo a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.