Na letošním Festivalu Exportu CZ 2018 se představí celkem 25 zemí celého světa

 21. června 2018 v 10 hodin se otevřou brány konferenčních místností hotelu Olympic Artemis Praha a přivítají účastníky z více než 25 zemí na letošním VI. ročníku FESTIVALU EXPORTU CZ. Celý svět tak bude opět po roce na dosah na jednom místě, a to v Praze.
Festival Exportu CZ 2018 se již od svého prvního ročníku zaměřuje na propagaci dynamicky se rozvíjejících oborů českého průmyslu a na propojení českých firem s relevantními zahraničními partnery z netradičních zemí. Důraz klademe na vzájemnou obchodní výměnu orientovanou na výrobky a služby spadající do oblasti inovací s vysokou přidanou hodnotou a společenskou užitečností. Letošním hlavním podtitulem Festivalu je heslo „Digitální svět“ a zaměření se tak výrazně orientuje na digitální inovace. Celým konferenčním programem se tak bude prolínat tematika rozvoje digitální ekonomiky zúčastněných zemí a přednášející představí témata související s rozvojem moderních ICT technologií v mimoevropských zemích, digitální infrastrukturou nebo dynamickými digitálními start-upy a nabídnou českým firmám spolupráci právě v této oblasti.
Proč se Festivalu Exportu zúčastnit?

  • získáte jedinečnou příležitostí k navázání kontaktů s celým světem na jednom místě
  • v rámci přednáškové části vyslechnete prezentace zástupců 16 zemí celého světa a v části expoziční budete mít možnost inspirovat se tipy na obchodní spolupráci s dalšími 20 zeměmi. Přesný výčet zúčastněných zemí je na festivalexportu.cz.
  • doprovodný program Vám nabídne všechny zúčastněné země jako na dlani: zjistíte více o jejich obchodních příležitostech, ale i kultuře, umění, přírodních krásách a gastronomii
  • registrovat se můžete také do B2B Eventu, který je zařazen na závěr denního festivalového programu a v jehož rámci máte možnost si efektivně sjednat schůzky s ostatními účastníky Festivalu
  • Českou republiku budou prezentovat nejen její inovace (např. v oblasti alternativní mobility, práce se sklem nebo nanotechnologií), ale i její krása – Festival Exportu CZ 2018 poctí svou návštěvou Česká Miss 2018 Lea Šteflíčková
  • Festival exportu CZ náleží do unikátního systému prezentace inovací v ČR, za jejichž realizaci bylo sdružení CzechInno oceněno v rámci Eastern European Elite Business Awards. Soustava zahrnuje regionální, národní i mezinárodní akce na podporu inovací v České republice a soutěž Vizionáři určenou vyhledávání a oceňování nadějných inovačních počinů. Více o projektech sdružení CzechInno na czechinno.cz. Více informací o Festivalu Exportu CZ 2018 naleznete na www.festivalexportu.cz
Užijte si konferenční, expoziční i atraktivní doprovodný program

Náhled na umění, kulturu a gastronomii destinací, které se mohou stát Vašimi potenciálními obchodními partnery zpestří Vaše zážitky a prohloubí Vaše poznatky pro rozšíření obchodních aktivit.

Více o programu se dozvíte zde.

Celým Festivalem Vás bude provázet Daniela Písařovicová, moderátorka hlavního zpravodajství České televize.
Jaké to bylo na loňském Festivalu Exportu CZ?

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Od r. 2017 realizuje sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Generální odborný partner Festivalu Exportu 2018 je Česká exportní banka. Hlavními odbornými partnery Festivalu Exportu CZ 2018 jsou  Asociace inovačního podnikání  ČR, Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Společnost vědecko-technických parků České republiky.

Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet, vydavatelství Empresa Media jako vydavatel časopisu Týden, magazínu Marketing Sales Media a týdeníku Faktor S, portál BusinessInfo a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.