Přihláška do projektu

  1. (povinné pole)
  2. (povinné pole)
  3. (vyplňte platný email)
  4. Předmět podnikání Vaší firmy
  5. Využili jste při vývoji uvedené inovace dotaci? (například: tuzemský nebo mezinárodní program výzkumu a vývoje, operační program, dotace od kraje, investiční pobídka, jiný dotační zdroj.)
  6. Rok 2012
  7. Rok 2013
  8. Rok 2014
  9. Rok 2015 (předpoklad)
  10. Rok 2016 (výhled)
 

 

Způsob úhrady účastnického poplatku ve výši 2.590,- Kč + DPH 21%:

Výlučně bankovním převodem na bankovní účet vedený u GE Money Bank. Praha 7, číslo účtu: 202214859/0600 do 15 dnů ode dne podání přihlášky. Po přijetí platby bude neprodleně vystavena a zaslána faktura – daňový doklad.

 

Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Hlavní partner pro právní poradenství