Program

Festival chytrého podnikání: festivalová akce na podporu strategického i praktického rozvoje digitálních inovací

Praha, Hotel Olympik Artemis, 24. 10. 2018

PROGRAM 

Přednáškový sál (moderuje Linda Bartošová, Česká televize)
9:30 – 10:00 Příchod a registrace účastníků
10:00 – 10:15  Slavnostní zahájení Smart Business Festivalu CZ
  Doc. Ing. Pavel Švejda, FENg., CzechInno, zájmové sdružení právnických osob
Ing. Vladimír Dzurilla, Dip Mgmt, vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci
10:15 – 11:00

 

Úvodní talkshow k tématu Podpora digitálních inovací v českém podnikání i společnosti ze strany státu a EU
Ministerstvo vnitra ČR – Rada vlády pro informační společnost

Ing. Vladimír Dzurilla,  Dip Mgmt, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, předseda RVIS

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ing. Petr Očko Ph.D., náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro řízení Sekce technologií 4.0

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek ministryně práce a sociálních věcí

Úřad vlády ČR

Mgr. Zbyněk Smetana, ředitel odboru kooordinace hospodářských politik EU Úřadu vlády ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Ivan Pilný, zmocněnec pro digitální vzdělávání

11:00 – 12:00 Blok Investice do budoucnosti
·         Aktuality a plány státu a EU k podpoře rozvoje digitalizace podnikání i společnosti

·         Nefinanční stimuly rozvoje výzkumu a inovací v podnikání

·         Jak efektivně digitálně transformovat firmu

·         Start digitálního byznysu jako alternativy k tradičnímu podnikání

Ing. Petr Očko Ph.D., náměstek pro řízení Sekce technologií 4.0, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Nové programy na podporu rozvoje digitalizace průmyslu

Stefan Moritz, výkonný ředitel CEA-PME European Entrepreneurs: DigitaliseSME – projekt, který pomáhá firmám efektivně odstartovat digitální transformaci

Doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D., ředitel Centra IT4Innovations Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava: High Performance Computing a rozsáhlé datové analýzy jako investice do rozvoje digitálního průmyslu a společnosti

Mgr. Tereza Šamanová, koordinátorka Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno: Digitální budoucnost českého podnikání a příprava českých Digitálních inovačních hubů na poskytování služeb digitálně se transformujícím firmám

12:00 – 13:00 Lunch break
Expoziční sekce
Prostor pro absolvování Smart Business Game
B2B Sekce
Organizovaná série B2B setkání
13:00 – 13:30 Úvodní keynote speech k tématu Dopady digitalizace na české podnikání a společnost
  Prof. Peter Staněk, ekonom a prognostik Ekonomického ústavu Akadémie ved SR: Japonská cesta k superrychlé společnosti a naše cesta k budoucí digitální společnosti
13:30 – 14:30 Blok Bezpečná budoucnost
·         Prorůstání umělé inteligence do podnikání, veřejné sféry i společnosti

·         Práce s velkými daty, supercomputing a jeho přínosy i rizika

·         Kybernetická bezpečnost jako conditio sine qua non

·         Spolehlivá digitální zařízení

David Lev, Printing Services Sales, HP Inc.: Bezpečnost dokumentů v tiskovém prostředí

JUDr. Richard Gürlich, Ph.D., Advokátní kancelář GÜRLICH & Co.: Právní postihy kybernetických útoků

Robert Siudak, Kosciuszko Institute: CYBERSEC HUB jako příležitost pro zvýšení kybernetické bezpečnosti v polských firmách

Ing. Luděk Nezmar, Ph.D., Acresia Consulting: Ochrana dat jako nutnost v digitální éře

14:30 – 15:30 Blok Lidé pro novou éru
·         Současní lidé a budoucí potřeby zaměstnavatelů

·         Jak úspěšně měnit a změnit svou kvalifikaci v každém věku

·         Ekonomická a sociální demografie v digitálním věku

·         Studium pro novou éru

·         Ideální zaměstnanec budoucnosti

Ing. Jiří Holoubek, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Elektrotechnická asociace ČR: Co potřebují firmy od škol a státu v oblasti rozvoje lidských zdrojů a jak aktuálně reagují?

PhDr. Petr Hedbávný, spoluzakladatel Imaglee s.r.o. a externí přednášející na Univerzitě Karlově: Psychologie zaměstnance v digitální éře a odkrývání skrytého inovačního potenciálu

prof. Josef Basl, Západočeská univerzita v Plzni: Úloha českých vysokých škol v hledání a nalézání kvalifikace pro novou éru

Bc. Martin Havlík, sdružení Smart Atelier: Perspektivy využití umělé inteligence v komunikaci

Ing. Jan Velek, Group Division Leader HENNLICH Czech s.r.o.: Jak být dobrým šéfem (i v digitální éře)

15:30 Ukončení přednáškové části festivalu
15:30 – 17:00 Otevřené setkání českých Center pro digitální inovace (Digitálních inovačních hubů)

 

15:30 – 16:30 B2B Sekce
  Organizovaná série B2B setkání

 

Expoziční sál
10:00 – 16:30 Expozice firem a institucí – výrobců chytrých produktů, poskytovatelů smart služeb a organizací na podporu digitálních inovací

  

Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Hlavní partner pro právní poradenství
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.