Nabídka pro vystavovatele

Jsme unikátní platforma prezentace inovací, která umožňuje přímý kontakt společností, institucí  s cílem prezentovat se a intenzivně navazovat nové obchodní kontakty s partnery  v jeden čas a na jednom místě.

Hledáte nové příležitosti ke svému rozvoji a máte vlastní chytré řešení potřeb pro ostatní podnikatele?

Máte zájem o získání nových klientů a obchodních partnerů, kteří jsou leadery a vizionáři ve svých oborech?

Právě proto jsme tento Festival chytrých řešení připravili se zajímavou formou prezentace Vaší společnosti!

BENEFITY SMART BUSINESS FESTIVALU:

 • Poskytnout bližší informace o chytrých řešeních v oblastech, na které se Festival zaměřuje
 • Upozornit na služby, jichž mohou podnikatelé bezplatně či s nízkými náklady využít pro racionalizaci svého podnikání
 • Umožnit přímý kontakt mezi všemi aktéry podpory podnikání, výměnu informací a best practices v oblasti inovativního přístupu k podnikání
 • Informací o praktických důsledcích tzv. Průmyslu 4.0 v běžném podnikatelském životě a možnostech využití jejich prvků v každé firmě, ať je její obor podnikání jakýkoli
 • Nabídnout srovnání se zeměmi v rámci EU s podobnou situací, jako je v ČR

CO ZÍSKÁTE V RÁMCI VYSTAVOVATELSKÉHO BALÍČKU?

 • Prezentační, kontaktní a informační místo pro Vaši společnost
 • Okamžité obchodní příležitosti
 • Zapojíme Vás do série organizovaných B2B setkání, kde budete mít možnost získat jak nové odbytiště smart řešení pro podnikání, ale i nové obchodní partnery, kteří jsou leadery a vizionáři ve svém oboru
 • Volné vstupy na Festival pro Vaše obchodní partnery
 • Získáte individuální možnost prezentace Vaší společnosti a vlastních smart řešení
 • Možnost spolupráce v oblasti Vašeho PR, kterou Vám rádi zajistíme

Klademe důraz na to, abychom jak účastníkům, tak i vystavovatelům a přednášejícím v rámci Smart Business Festivalu nabídli nejvyšší možnou přidanou hodnotu včetně vyváženého obsahu sdělení i možnosti navázání efektivní spolupráce.

Všichni vystavovatelé proto  budou schvalováni na základě posouzení programovým výborem složeným z hlavních odborných partnerů Festivalu, a to co se týče vztahu jejich obsahu k smart vizi podnikání (pro první festivalový den) a využití prvků Průmyslu 4.0 (pro druhý festivalový den).

PDF ke stažení –

Závazná přihláška:

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám kdykoliv k dispozici !

 1. (povinné pole)
 2. (povinné pole)
 3. (povinné pole)
 4. (povinné pole)
 5. (povinné pole)
 6. (povinné pole)
 7. (povinné pole)
 8. (vyplňte platný email)
 9. (povinné pole)
 

 

Odesláním tohoto formuláře se závazně přihlašujete k účasti prezentace v rámci Smart Business Festival a souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem CzechInno, z.s.p.o. se sídlem Dukelských hrdinů 29, 170 00. Praha 7, Česká republika, IČ: 725 39 275 pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Hlavní partner pro právní poradenství
Oficiální partner pro osobní přepravu
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.