Posláním těchto stránek je věnovat pozornost: všestrannému rozvoji a podpoře inovačních procesů ve firmách poskytování informací z oblasti vědy, výzkumu a inovací a s nimi souvisejících služeb  Proč inovace  Inovace vyjadřuje evoluční změnu například: při zavádění vědeckého a technického pokroku v oblasti úspor práce nebo přírodních zdrojů  Výhody inovací Inovace podporují: zvyšování prosperity zkvalitňování životních podmínek vytváření nových pracovních míst zvyšování konkurenceschopnosti inovační firmy Inovace představují klíčový nástroj na cestě k dlouhodobému úspěchu v globální znalostní ekonomice. 

Posláním těchto stránek je věnovat pozornost:

  • všestrannému rozvoji a podpoře inovačních procesů ve firmách
  • poskytování informací z oblasti vědy, výzkumu a inovací a s nimi souvisejících služeb
 Proč inovace
 Inovace vyjadřuje evoluční změnu například:
  • při zavádění vědeckého a technického pokroku
  • v oblasti úspor práce nebo přírodních zdrojů
 Výhody inovací
Inovace podporují:
  • zvyšování prosperity
  • zkvalitňování životních podmínek
  • vytváření nových pracovních míst
  • zvyšování konkurenceschopnosti inovační firmy
Inovace představují klíčový nástroj na cestě k dlouhodobému úspěchu v globální znalostní ekonomice. Důležitým faktorem pro podporu inovační aktivity podniků je vytvoření funkční inovační infrastruktury, na které bude sdružení CzechInno společně s partnery participovat.
Důležité je zmínit, že Česká republika disponuje řadou výzkumných institucí, které se prozatím nepodařilo efektivně propojit s potřebami firem. Bez tohoto propojení nelze dosáhnout efektivního využití veřejných prostředků vložených do vědy a výzkumu. V důsledku těchto konsekvencí navazuje sdružení CzechInno partnerství a aliance, jejichž cílem je úspěšná komercializace výsledků vědy a výzkumu.

CzechInno je tvůrcem unikátního systému podpory českého inovačního podnikání, který se prolíná všemi našimi projekty. Umožňujeme tak firmám – autorům inovativních produktů a služeb – které se našich projektů zúčastní, vytěžit z tohoto systému maximum pro rozvoj jejich byznysu.

V rámci projektu Vizionáři vyhledáváme výjimečné inovační počiny v českém podnikání s významným technologickým, sociálním a/nebo ekonomickým přínosem.

V rámci Smart Business Festivalu tyto i další inovační počiny představujeme a přibližujeme nejširší veřejnosti a s jejich pomocí propagujeme inovativní přístup k podnikání.

V projektu Festival Exportu CZ podporujeme internacionalizaci českého inovativního podnikání a mezinárodní obchodní spolupráci českých firem zejména s partnery z netradičních, avšak velmi atraktivních teritorií.

PODPORUJEME INOVACE!

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Hlavní partner pro právní poradenství
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.