Zlín

Příprava firem v regionech ČR na úspěšné řešení důsledků digitalizace v podnikatelské praxi
7. listopadu 2018
Velká zasedací místnost Technologického a inovačního centra Zlín, Vavrečkova 5262 (budova 23), Zlín

Regionální akce – Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti?
9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků

 

Přednášková sekce (moderuje Daniela Písařovicová, Česká televize)
9:30 – 9:40 Zahájení a úvodní slova
Pavel Švejda, člen řídicí rady sdružení CzechInno a prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje (tbc)

Zástupce Města Zlín (jméno tbc)

Pavel Slováček, jednatel Technologického inovačního centra, s.r.o. / Petr Konečný, vedoucí oddělení podnikatelského inkubátoru a vědeckotechnického parku TIC Zlín (tbc)

9:40 – 9:50 Co nového v českém Průmyslu 4.0?
9:40 – 9:50 Tereza Šamanová, CzechInno: Platforma CEEInno, síť Digitálních Inovačních Hubů v ČR a projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu
9:50 – 13:00 Jsme připraveni na transformaci 4.0?
9:50 – 10:10 Odborný úvod do tématu důsledků Průmyslu 4.0 a jejich praktického řešení ve firmách

Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR:Průmysl 4.0 v ČR po třech letech

10:10 – 11:00 Panel Lidé pro novou éru

výchova absolventů a přizpůsobování kvalifikace zaměstnanců pro éru digitálního průmyslu

Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnická asociace ČR: Lidé pro novou éru českého průmyslu

Doc. Milan Edl, děkan Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni: Výuka pro Průmysl 4.0 na ZČU  

Prof. Berenika Hausnerová, ředitelka Ústavu výrobního inženýrství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Čestmír Vančura, ředitel pro strategický rozvoj Kovárny VIVA: Vzdělávání pro Průmysl 4.0, limity na straně škol a firem a příklad dobré praxe při jejich spolupráci ve Zlínském kraji

Radomír Nedbal, ředitel Střední průmyslové školy Zlín (tbc): Vzdělávání pro éru Průmyslu 4.0 na SPŠ Zlín

Libor Láznička, generální ředitel a jednatel společnosti Continental Barum, s.r.o. (tbc): Získávání kvalifikovaných zaměstnanců pro éru Průmyslu 4.0 z pohledu největšího zaměstnavatele Zlínského kraje

11:00 – 11:15 Coffee break
11:15 – 12:10 Panel Management budoucnosti

nové manažerské a obchodní modely, prediktivní management, výroba, provoz i údržba

Jiří Kula, Product Manager ABB Česká republika:  Digitalizace v průmyslu mění zavedené postupy

Eva Šviráková, zastoupení Technologické agentury ČR pro Zlínský kraj: Příklady dobré praxe z podpory výzkumu a vývoje v oblasti digitálního managementu v rámci programů TAČR

David Tuček, děkan Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (tbc): Výzkum modelování procesů pro Industry 4.0 na UTB a jeho praktické využití

Jiří Klouda, ředitel TNS SERVIS Slušovice, s.r.o. (tbc): Digitálním manažerem v praxi

12:10 – 13:00 Panel Bezpečná budoucnost

kybernetická bezpečnost, data, osobní údaje a fyzická bezpečnost strojů a zařízení

Miroslav Ludvík, Znalecká kancelář Dr. Ludvíka a Katedra informatiky a přírodních věd Vysoké školy technické a ekonomické České Budějovice: Kybernetická bezpečnost jako alfa a omega úspěchu digitálních technologií v praxi

Lukáš Pavlík, Ústav informatiky a aplikované matematiky Moravské vysoké školy Olomouc: Pojištění kybernetických rizik jako pomocná ruka bezpečnostních řešení

Karel Polena, technický manažer Omexom GA Energo: Smart City Polygon – ukázkový provoz pro smart cities, schools a offices

Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a manažerka pro digitální ekonomiku Svazu průmyslu a dopravy ČR: Právní limity pohybu dat

13:00 – 13:30 Networking lunch

 

 

Expoziční sekce (foyer)
9:00 – 13:30 Expozice institucí a firem zaměřujících se na řešení důsledků Průmyslu 4.0 ve vzdělávací a firemní praxi

 

Návštěva ve vzorovém provozu
13:30 Sraz účastníků exkurze
13:30 – 14:00 Organizovaný přesun do provozu vzorového firemního nebo výzkumného provozu
14:00 – 15:30 Fakultativní možnost návštěvy firmy Avex Steel Products, dvojnásobného vítěze soutěže Inovační firma Zlínského kraje 2014 a 2016
15:30 Ukončení akce

Organizačním partnerem akce je:

 

 

Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.