InnoNet

Popis projektu

Projekt Inovačních Networkingů (InnoNet) je projektem, jehož cílem je v návaznosti na aktuální situaci v českém podnikání propagovat inovační aktivity českých firem formou setkávání malých a středních podniků s vysokým inovačním potenciálem mezi sebou navzájem a zástupců výzkumné, vědecké a akademické sféry a vzájemné výměny jejich kontaktů a best practices v oblasti inovačního podnikání.

Projekt navazuje na základní strategické dokumenty ČR jako je Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR na léta 2012 – 2020 (strategický pilíř Inovace s podtitulem „Inovace – zdroj budoucí prosperity ČR“, projekty č. 38 – 43, z nichž nejvýznamnějším pro projekt jsou projekty 9.40 Rozvoj spolupráce pro transfer znalostí mezi podniky a VaV sektorem a 9.41 Rozvoj spolupráce mezi podniky) a Inovační strategie ČR na léta 2012 – 2020.

Cíle projektu

Základním cílem projektu je povzbudit inovační aktivity českých firem s cílem zvýšení jejich konkurenceschopnosti v globálním ekonomickém prostředí, dílčími cíly pak jsou:

 • Shromáždění komplexní databáze kontaktů inovačního podnikání v ČR
 • Uspořádání série reprezentativních networkingových setkáních s cílem podpory vzájemné výměny kontaktů a best practices
 • Zvýšení povědomí účastníků o možnostech spolupráce v rámci inovačního podnikání v ČR
 • Zvýšení konkurenceschopnosti účastníků InnoNetů v přímé příčinné souvislosti s nově navázanou spoluprací
 • Zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky v návaznosti na nové aktivity účastníků InnoNetů.

Projektové aktivity

Nejdůležitější projektovou aktivitou bude pravidelné pořádání inovačních networkingových setkání (InnoNetů), a to se zaměřením na spolupráci v jednotlivých oborech. Budou se střídat InnoNety, jejichž účastníky budou výlučně MSP a setkání, na nichž budou participovat rovněž zástupci vědy a výzkumu a akademické sféry.

Dílčí projektové aktivity, jejichž prostřednictvím bude implementována tato hlavní projektová aktivita, budou následující:

 • Tvorba komplexní databáze kontaktů důležitých pro oblast inovačního podnikání
 • Akvizice účastníků formou přímého oslovení a PR kampaně k projektu
 • Uspořádání pilotního InnoNetu
 • Vyhodnocení průběhu pilotního InnoNetu a zpracování plánu navazujících kvartálních InnoNetů
 • Akvizice účastníků kvartálních tematických a regionálních InnoNetů, průběžné vyhodnocování
 • Závěrečný InnoNet ve formě konference
InnoNet
Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Hlavní partner pro právní poradenství
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.