Cílem projektu Festival Exportu 2017 je povzbudit mezinárodní obchodní spolupráci.Informační a kontaktní akce na podporu mezinárodní obchodní spolupráce

Praha, 14. – 15. června 2017

Služby pro mezinárodní obchod – B2B Matchmakingová setkání – Poradenství – Teritoriální informace

Podpora exportu-importu – Sdílení kontaktů – Umění a chutě čtyř světadílů

Festival Exportu CZ je projektem, který podporuje exportní aktivitu a oboustrannou mezinárodní obchodní spolupráci společností !

Cíl Festivalu Exportu CZ

Cílem Festivalu Exportu CZ je  podpora společností v oboustranné mezinárodní obchodní spolupráci a poskytnutí aktuálních informací a kontaktů, které jsou potřebné k úspěšnému exportu. Společnostem jsou touto cestou představeny také obchodní a kulturní zvyklosti jednotlivých exportních destinací.

Předchozí ročníky Festivalu Exportu CZ

Zájem o Festival Exportu CZ každým rokem stoupá. V roce 2013 se jej aktivně zúčastnilo téměř 250 účastníků z 8 zemí, v roce 2014 pak více než 600 účastníků z 18 zemí. V roce 2015 se již 3. ročníku festivalu zúčastnilo téměř 800 účastníků z 35 zemí, kteří zde měli možnost vyslechnout si přednášky více než 60 přednášejících, navštívit expozice téměř 80 vystavovatelů a realizovali zde více než 150 bilaterálních obchodních jednání. 

Festival Exportu CZ 2017

V rámci Festivalu Exportu CZ  podporujeme i export inovativních produktů a služeb včetně propagace mezinárodní obchodní spolupráce s vysokou přidanou hodnotou. Mezi základní cíle projektu patří následující aktivity:

  • Podpořit oboustrannou mezinárodní obchodní spolupráci českých i zahraničních společností
  • Prezentace společností aktivních na poli mezinárodního obchodu s důrazem na vývoz jejich inovativních produktů a služeb
  • Propagace služeb institucí na podporu exportu a oboustranné mezinárodní obchodní spolupráce
  • Umožnit přímý kontakt mezi všemi aktéry vývozních aktivit navzájem včetně výměny informací a osvědčených postupů v oblasti exportu a mezinárodní obchodní spolupráce
  • Networking s přímým zacílením s vysokou přidanou hodnotou
  • Představit účastníkům festivalu umění, kulturu a gastronomii destinací, které se mohou stát jejich potenciálními obchodními partnery, a to formou atraktivního doprovodného programu

Cílové skupiny festivalu

Festival Exportu CZ je určen  českým i zahraničním exportérům a společnostem s potenciálem expanze z ČR do zahraničí či ze zahraničí do ČR.

Sekundární cílové skupiny:

 • Instituce zaměřené na podporu exportu a internacionalizace podniků
 • Úspěšní exportéři a společnosti, které úspěšně internacionalizovaly své podnikání
 • Zahraniční společnosti s potenciálem spolupráce s českými partnery
 • Organizace sdružující podnikatele a sítě na podporu podnikání

Zúčastněné společnosti v rámci projektu získají dostatek cenných informací a hlavně kontaktů potřebných pro úspěšnou realizaci zahraničních aktivit.

Teritoriální a oborové zaměření festivalu

Festival Exportu CZ 2017 se zaměřuje zejména na spolupráci s netradičními destinacemi, které jsou zařazeny do Exportní strategie ČR v letech 2012-2020 nebo mají vysoký potenciál obchodní spolupráce s ČR.

Mezi zájmové oblasti projektu patří následující destinace:

 • Východní trhy a postsovětské republiky 
 • Dálný Východ 
 • Jižní a Severní Amerika
 • Severní, Střední a Jižní Afrika 
 • Evropa a Blízký Východ 

Co se týká oborové orientace, Festival Exportu CZ 2017 se zaměřuje zejména na propagaci tradičních a dynamicky se rozvíjejících oborů českého průmyslu a na propojení českých společností s relevantními zahraničními partnery.

Oborové oblasti projektu jsou následující:

 • Strojírenský a letecký průmysl
 • Energetika a environmentální technologie
 • Elektrotechnika a optika
 • Informační a telekomunikační technologie
 • Chemický, potravinářský, pivovarnický a lihovarnický průmysl
 • Nanotechnologie
 • Doprava, stavebnictví a reality
 • Finance
 • Obchod a služby

Přidaná hodnota projektu Festival Exportu CZ 2017

 • Aktuální informace, které jsou důležité pro export a mezinárodní obchod 
 • Okamžité nové obchodní příležitosti prostřednictvím networkingu v rámci festivalu a pro kvalifikované zájemce i v rámci matchmakingových setkání s konkrétními partnery dle vlastních preferencí – B2B setkání !!!
 • Networking s vysokou přidanou hodnotou
 • Poradenství přímo na míru společnosti účastníka a kontakty důležité pro úspěšný export 
 • Teritoriální informace prezentace zastupitelských úřadů států zařazených mezi prioritní a zájmové proexportní země s možností získání přímých kontaktů na zahraniční obchodní partnery – Teritoriální workshopy
 • Oborové informace  – prezentace na expozicích českých i zahraničních firem – Firemní expozic
 • Možnost prezentace vlastní společnosti na akci s maximálním portfoliem partnerů jako jsou státní správa, podnikatelské reprezentace, aktivní i potenciální exportéři a obchodní partneři, a to v samotném srdci Evropy – v Praze
 • Náhled na umění a gastronomii světadílů  doprovodný program – sekce Umění a chutě čtyř světadílů

To vše O5 v Praze: na jednom místě v rámci Festivalu Exportu CZ 2017

 

 

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Hlavní partner pro právní poradenství
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.