Cílem projektu Festival Exportu 2018 je povzbudit mezinárodní obchodní spolupráci. Informační a kontaktní akce na podporu mezinárodní obchodní spolupráce

Služby pro mezinárodní obchod – B2B Matchmakingová setkání – Poradenství – Teritoriální informace

Podpora exportu-importu – Sdílení kontaktů – Umění a chutě čtyř světadílů

Festival exportu 2018 vstupuje letos již do VI. ročníku a jeho přínos pro zúčastněné firmy stále roste. V roce 2017 se aktivně zapojilo již na 28 zemí celého světa.

Pro letošní ročník si sdružení CzechInno vytklo za cíl podpořit zejména obchodní výměnu v oblasti inovativních produktů a služeb zaměřených na rozvoj digitální ekonomiky.

5 hlavních benefitů Festivalu Exportu 2018 pro zúčastněné firmy:

 • podpořit zahraniční obchodní spolupráci, jejímiž aktéry jsou zahraniční a české firmy
 • prezentovat úspěchy firem aktivních na poli mezinárodního obchodus akcentem na vývoz jejich inovativních produktů a služeb
 • propagovat služby institucí na podporu exportua mezinárodní obchodní spolupráce
 • umožnit přímý kontakt mezi všemi aktéry vývozních aktivit navzájema výměnu informací a best practices v oblasti exportu a mezinárodní obchodní spolupráce
 • nabídnout účastníkům formou atraktivního doprovodného programunáhled na umění, kulturu a gastronomiidestinací, které se mohou stát jejich potenciálními obchodními partnery

 

Festival Exportu CZ 2018

Festival Exportu CZ 2018 se zaměřuje na propagaci tradičních a také dynamicky se rozvíjejících oborů českého průmyslu a na propojení českých firem s relevantními zahraničními partnery, vždy v oblasti vzájemné obchodní výměny zaměřené na výrobky a služby spadající do oblasti digitálních inovací.

Preferovanými oborovými oblastmi jsou:

 • Informační a komunikační technologie
 • Vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí
 • Elektrotechnický průmyslu
 • Robotika a kybernetika
 • Umělá inteligence a její využití v průmyslu
 • Datová analytika
 • Kybernetická bezpečnost
 • Konzultace zaměřená na rozvoj digitální ekonomiky a digitálních kompetencí firem
 • Další související obory průmyslu a podnikání

Festival je určen začínajícím a potenciálním českým i zahraničním exportérům a firmám s potenciálem expanze směrem z ČR do zahraničí či ze zahraničí do ČR a s vysokou mírou inovativnosti ve svém podnikání. Ti v rámci projektu získají dostatek důležitých informací a kontaktů pro úspěšnou realizaci svých aktivit.

Dále Festival nabízí účast institucím zaměřeným na podporu exportu a internacionalizace podniků, exportérům a firmám, které úspěšně internacionalizovaly své podnikání, zahraničním firmám s potenciálem spolupráce s českými partnery a v neposlední řadě organizacím sdružujícím podnikatele a sítě na podporu podnikání.

 

Teritoriální a oborové zaměření festivalu

Festival Exportu CZ 2018 se zaměřuje zejména na spolupráci s netradičními destinacemi, které jsou zařazeny do Exportní strategie ČR v letech 2012-2020 nebo mají vysoký potenciál obchodní spolupráce s ČR.

Mezi zájmové oblasti projektu patří následující destinace:

 • Evropa a Blízký Východ 
 • Severní, Střední a Jižní Afrika 
 • Východní trhy a postsovětské republiky
 • Dálný Východ
 • Jižní a Severní Amerika

Festival Exportu CZ 2018 se zaměřuje zejména na propagaci tradičních a dynamicky se rozvíjejících oborů českého průmyslu a na propojení českých společností s relevantními zahraničními partnery.

Jaký byl loňský již V. ročník Festivalu Exportu? Podívejte se zde:

 

 

To vše O5 v Praze – na jednom místě v rámci Festivalu Exportu CZ 2018 !

S těmito partnery projekt připravujeme:

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Hlavní partner pro právní poradenství
Oficiální partner pro osobní přepravu
Partner pro kvalitní pití
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.