Cílem projektu Festival Exportu 2017 je povzbudit mezinárodní obchodní spolupráci.Informační a kontaktní akce na podporu mezinárodní obchodní spolupráce

Služby pro mezinárodní obchod – B2B Matchmakingová setkání – Poradenství – Teritoriální informace

Podpora exportu-importu – Sdílení kontaktů – Umění a chutě čtyř světadílů

Festival Exportu CZ je projektem, který podporuje exportní aktivitu a oboustrannou mezinárodní obchodní spolupráci společností !

Cíl Festivalu Exportu CZ

Cílem Festivalu Exportu CZ je  podpora společností v oboustranné mezinárodní obchodní spolupráci a poskytnutí aktuálních informací a kontaktů, které jsou potřebné k úspěšnému exportu. Společnostem jsou touto cestou představeny také obchodní a kulturní zvyklosti jednotlivých exportních destinací.

Festival Exportu CZ 2018

V rámci Festivalu Exportu CZ  podporujeme i export inovativních produktů a služeb včetně propagace mezinárodní obchodní spolupráce s vysokou přidanou hodnotou. Mezi základní cíle projektu patří následující aktivity:

  • Podpořit oboustrannou mezinárodní obchodní spolupráci českých i zahraničních společností
  • Prezentace společností aktivních na poli mezinárodního obchodu s důrazem na vývoz jejich inovativních produktů a služeb
  • Propagace služeb institucí na podporu exportu a oboustranné mezinárodní obchodní spolupráce
  • Umožnit přímý kontakt mezi všemi aktéry vývozních aktivit navzájem včetně výměny informací a osvědčených postupů v oblasti exportu a mezinárodní obchodní spolupráce
  • Networking s přímým zacílením s vysokou přidanou hodnotou
  • Představit účastníkům festivalu umění, kulturu a gastronomii destinací, které se mohou stát jejich potenciálními obchodními partnery, a to formou atraktivního doprovodného programu

Cílové skupiny festivalu

Festival Exportu CZ je určen  českým i zahraničním exportérům a společnostem s potenciálem expanze z ČR do zahraničí či ze zahraničí do ČR.

 • Instituce zaměřené na podporu exportu a internacionalizace podniků
 • Exportéři a společnosti, které úspěšně internacionalizovaly své podnikání
 • Zahraniční společnosti s potenciálem spolupráce s českými partnery
 • Organizace sdružující podnikatele a sítě na podporu podnikání

Zúčastněné společnosti v rámci Festivalu  získají dostatek cenných informací a hlavně kontaktů potřebných pro úspěšnou realizaci zahraničních aktivit.

Teritoriální a oborové zaměření festivalu

Festival Exportu CZ 2017 se zaměřuje zejména na spolupráci s netradičními destinacemi, které jsou zařazeny do Exportní strategie ČR v letech 2012-2020 nebo mají vysoký potenciál obchodní spolupráce s ČR.

Mezi zájmové oblasti projektu patří následující destinace:

 • Evropa a Blízký Východ 
 • Severní, Střední a Jižní Afrika 
 • Východní trhy a postsovětské republiky
 • Dálný Východ
 • Jižní a Severní Amerika

Co se týká oborové orientace, Festival Exportu CZ 2017 se zaměřuje zejména na propagaci tradičních a dynamicky se rozvíjejících oborů českého průmyslu a na propojení českých společností s relevantními zahraničními partnery.

Oborové oblasti projektu jsou následující:

 • Chemický, potravinářský, pivovarnický a lihovarnický průmysl
 • Nanotechnologie
 • Doprava, stavebnictví a reality
 • Elektrotechnika a optika
 • Strojírenský a letecký průmysl
 • Energetika a environmentální technologie
 • Informační a telekomunikační technologie
 • Finance
 • Obchod a služby

Jaké jsou výhody účasti na Festivalu Exportu CZ 2018:

 • Okamžité nové obchodní příležitosti prostřednictvím networkingu v rámci festivalu a pro kvalifikované zájemce i v rámci matchmakingových setkání s konkrétními partnery dle vlastních preferencí – B2B setkání 
 • Aktuální informace, které jsou důležité pro export a mezinárodní obchod
 • Networking s vysokou přidanou hodnotou
 • Poradenství přímo na míru společnosti účastníka a kontakty důležité pro úspěšný export
 • Teritoriální informace prezentace zastupitelských úřadů států zařazených mezi prioritní a zájmové proexportní země s možností získání přímých kontaktů na zahraniční obchodní partnery – Teritoriální workshopy
 • Oborové informace  – prezentace na expozicích českých i zahraničních firem – Firemní expozic
 • Možnost prezentace vlastní společnosti na akci s maximálním portfoliem partnerů jako jsou státní správa, podnikatelské reprezentace, aktivní i potenciální exportéři a obchodní partneři, a to v samotném srdci Evropy – v Praze
 • Náhled na umění a gastronomii světadílů  doprovodný program – sekce Umění a chutě čtyř světadílů

 

To vše O5 v Praze – na jednom místě v rámci Festivalu Exportu CZ 2018 !

S těmito partnery projekt připravujeme:

 

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Hlavní partner pro právní poradenství
Oficiální partner pro osobní přepravu
Partner pro kvalitní pití
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.