Ostrava

DIGITÁLNÍ REVOLUCE CZ – ČLOVĚK VERSUS TECHNOLOGIE?

HIGH PERFORMANCE COMPUTING – KALKULAČKA NEBO SUPERPOČÍTAČ?

Příprava českých firem na úspěšné zvládání digitální revoluce v podnikatelské praxi

5. března 2019

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

PROGRAM AKCE 

Tematická regionální akce High performance computing
9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků
Přednášková sekce (moderuje Daniela Písařovicová, Česká televize)
9:30 – 9:40 Zahájení a úvodní slova

Doc. Ing. Pavel Švejda, FENg., člen řídicího výboru sdružení CzechInno a prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (jméno řečníka tbc)

Ing. Petr Očko, Ph.D., náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro řízení Sekce digitalizace a inovací

9:40 – 9:50 Co nového v podpoře digitálních inovací
9:40 – 9:50 Mgr. Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno:Platforma CEEInno, síť Digitálních Inovačních Hubů v ČR a projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu
9:50 – 11:45 Jsou české firmy připraveny na práci s velkými daty?
9:50 – 10:10

Odborný úvod do tématu stavu, příležitostí a hrozeb zpracování velkých dat prostřednictvím high-performance computingu v českých firmách

Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR: High performance computing v českém průmyslu

10:10 – 11:10

Panel Technologie a procesy

Dobré praxe z oblasti využívání HPC pro vyšší efektivitu a úspory firemních i institucionálních provozů:

Možnosti českých superpočítačů a jejich nabídka pro firmy a instituce, Příklady efektivního využití služeb superpočítačů pro firemní potřeby, Velká data a možnosti práce s nimi, Bezpečnost nasazení HPC do firemní strategie

IT4Innovations, národní superpočítačové centrum VŠB-TUO: Aktuality z centra a možnosti využití high-performance computingu pro malé a střední firmy

Zástupci firem a institucí prezentující využití HPC v praxi (návrh: IQ structures – superpočítání v materiálovém výzkumu, ArcIT – big data management a datová analytika + využití HPC, Dr. Miroslav Ludvík, soudní znalec v oboru kybernetická bezpečnost – bezpečnost přenosu a zpracování dat v rámci HPC, Centrum výpočetní techniky FI MU Brno – využití HPC v univerzitním provozu..)

11:10 – 11:30 Coffee break
11:30 – 12:50 Je český člověk a manažer připraven na spolupráci se superpočítači?
11:30 – 11:50

Odborný úvod do tématu důsledků nasazení high-performance computingu pro ekonomiku a společnost

Prof. Peter Staněk, Ekonomický ústav Slovenské akademie věd: Informace jako hlavní kapitál nebo riziko budoucnosti?

11:50 – 12:50

Panel Vztahy a komunikace

Příležitosti i úskalí nasazení HPC v oblasti firemních procesů a práce s lidmi: Příprava procesů zpracování dat pro provedení superpočítačového výkonu a následné využití dat, Zasazení HPC do dlouhodobé firemní strategie, Digitální management jako přístup automaticky zahrnující práci s velkými daty

Zástupci firem a institucí prezentující integraci HPC do firemních strategií a procesů (návrh: dle doporučení IT4Innovations..)

12:50 – 13:30 Networking lunch
Expoziční sekce (foyer)
9:00 – 13:30 Expozice institucí a firem zaměřujících se na podporu rozvoje HPC a práce s velkými daty ve firemní praxi

 

Praktická prezentace HPC
13:30 Sraz účastníků exkurze před budovou místa konání
13:30 – 14:00 Organizovaný přesun do provozu Centra IT4Innovations VŠB-TUO
14:00 – 15:00 Fakultativní možnost návštěvy Centra IT4Innovations – národního superpočítačového centra VŠB-TUO s praktickou ukázkou fungování high-performance computingu a představením superpočítače Salomona
15:00 Ukončení akce

 

 

Organizačním partnerem akce je:

                            

Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.