Brno

DIGITÁLNÍ REVOLUCE CZ – ČLOVĚK VERSUS TECHNOLOGIE?

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST – VISACÍ ZÁMEK NEBO FIREWALL?

Příprava českých firem na úspěšné zvládání digitální revoluce v podnikatelské praxi

9. dubna 2019

Vědeckotechnický park Brno, Purkyňova 125, Brno – Medlánky, velká zasedací místnost v přízemí

 

PROGRAM AKCE: 

Tematická regionální akce Kybernetická bezpečnost
9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků

 

Přednášková sekce

9:30 – 9:40

Zahájení a úvodní slova

Doc. Ing. Pavel Švejda, FENg., člen řídicího výboru sdružení CzechInno a prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva VTP Brno, a.s. a viceprezident Hospodářské komory ČR

JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje (tbc)

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna (tbc)

9:40 – 9:50

Co nového v podpoře digitálních inovací

9:40 – 10:00

Mgr. Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno: Platforma CEEInno, síť Digitálních Inovačních Hubů v ČR a projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu

10:00 – 11:30

Je český člověk a manažer dostatečně kyberneticky zabezpečen?

10:00 – 10:30

Odborný úvod do tématu důsledků zvyšující se pravděpodobnosti kybernetických hrozeb pro ekonomiku a společnost

Prof. Peter Staněk, Ekonomický ústav Slovenské akademie věd: Kontrolovaná společnost a informační bezpečnost

10:30 – 11:20

Panel Vztahy a komunikace

Příležitosti i úskalí kybernetické bezpečnosti v oblasti firemních procesů a práce s lidmi:

zasazení kybernetické bezpečnosti do dlouhodobé firemní strategie, rizikovost lidského faktoru v oblasti kybernetické bezpečnosti, rozdíly přístupu v jednotlivých kulturách

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., Fakulta podnikatelská VUT Brno: Kybernetická kriminalita

Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D., LL.M., MSc., MBA, soudní znalec v oboru kybernetická bezpečnost: Člověk jako největší nebezpečí pro ochranu dat

Bc. Martin Havlík, jednatel společnosti Opus Consulting a předseda sdružení Smart Ateliér: Zkušenosti v oblasti rizikovosti lidského faktoru pro kybernetickou bezpečnost

Ing. Ladislav Mlčák, Technologická agentura ČR:  Aplikovaný výzkum v oblasti kybernetické bezpečnosti a programy TAČR

11:20 – 11:35

Coffee break

11:35 – 13:00

Jsou české firmy dostatečně kyberneticky zabezpečeny?

11:35 – 11:55

Odborný úvod do tématu stavu, příležitostí a hrozeb v oblasti kybernetické bezpečnosti v českých firmách

Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR: Kybernetická bezpečnost a její úloha v českém průmyslu

11:55 – 13:00

Panel Technologie a procesy

Dobré praxe z oblasti aplikace kybernetické bezpečnosti:

Možnosti řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti a jejich nabídka pro firmy a instituce, příklady efektivních řešení pro firemní kybernetickou bezpečnost, časté kybernetické útoky a jak se jim bránit, bezpečnost nasazení pokročilých digitálních technologií do firem

Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., vedoucí Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity Brno: Kybernetický polygon a Národní centrum kompetence v oblasti kybernetické bezpečnosti

Bc. Jan Chalas, jednatel ArcIT: Odhalování podvodů v kyberprostoru a blockchainové technologie

Ing. Michal Drozd, jednatel GreyCortex: Řešení pro kybernetickou bezpečnost s využitím umělé inteligence

Mgr. Martin Švéda, Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost: Varování dle zákona o kybernetické bezpečnosti

RNDr. Radim Ošťádal, Ph.D., Senior Security Consultant společnosti Axians Redtoo: Interní bezpečnostní tým vs. bezpečnost jako služba: best practice pro malé a střední organizace

13:00 – 13:30

Networking lunch

 

Expoziční sekce (foyer)

9:00 – 13:30

Expozice institucí a firem zaměřujících se na podporu rozvoje kybernetické bezpečnosti ve firemní praxi

 

Praktická prezentace ochrany proti kybernetickým útokům

13:30

Sraz účastníků exkurze před budovou VTP

13:30 – 14:00

Organizovaný přesun do provozu Kybernetického polygonu

14:00 – 15:00

Fakultativní možnost návštěvy Kybernetického polygonu s praktickou ukázkou obrany proti kybernetickým útokům v praxi

15:00

Ukončení akce

 

 

Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.