Zlín

Příprava firem v regionech ČR na úspěšné řešení důsledků digitalizace v podnikatelské praxi
20. listopadu 2018
Velká zasedací místnost Technologického a inovačního centra Zlín, Vavrečkova 5262 (budova 23), Zlín

PROGRAM AKCE 

Regionální akce – Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti?
9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků

 

Přednášková sekce (moderuje Marcela Augustová, Česká televize)
9:30 – 9:40 Zahájení a úvodní slova
Mgr. Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno

Ing. Petr Konečný, vedoucí oddělení Podnikatelský inkubátor a vědeckotechnický park TIC Zlín

9:40 – 9:50 Co nového v českém Průmyslu 4.0?
9:40 – 9:50 Mgr. Tereza Šamanová, CzechInno: Platforma CEEInno, síť Digitálních Inovačních Hubů v ČR a projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu
9:50 – 13:00 Jsme připraveni na transformaci 4.0?
9:50 – 10:10 Odborný úvod do tématu důsledků Průmyslu 4.0 a jejich praktického řešení ve firmách

Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR:Průmysl 4.0 v ČR po třech letech

10:10 – 11:00 Panel Lidé pro novou éru

výchova absolventů a přizpůsobování kvalifikace zaměstnanců pro éru digitálního průmyslu

Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnická asociace ČR: Lidé pro novou éru českého průmyslu

Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni: Výuka pro Průmysl 4.0 na ZČU  

prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D., ředitelka Ústavu výrobního inženýrství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Ing. Čestmír Vančura, ředitel pro strategický rozvoj Kovárny VIVA: Vzdělávání pro Průmysl 4.0, limity na straně škol a firem a příklad dobré praxe při jejich spolupráci ve Zlínském kraji

Mgr. Dagmar Pavlacká,statutární zástupkyně ředitele Střední průmyslové školy Otrokovice a Libuše Jandoušová, manažerka Experimentária SPŠ Otrokovice: Příklady dobré praxe při vzdělávání mladé generace pro éru Průmyslu 4.0 z činnosti SPŠ Otrokovice

11:00 – 11:15 Coffee break
11:15 – 12:05 Panel Management budoucnosti

nové manažerské a obchodní modely, prediktivní management, výroba, provoz i údržba

Ing. Naděžda Pavelková, Ph.D., ABB s.r.o.:  Prediktivní diagnostika a cloudové propojení v oblasti výroby, provozu a údržby na příkladu elektrických pohonů

prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD., ředitelka Ústavu průmyslového inženýrství a informačních systémů, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně: Modelování procesů pro Industry 4.0 na UTB a jeho praktické využití

Ing. Petr Kubíček, CEO B2A Software Development: Remote Production Management: transfer know-how, zajištění kvality a traceability

Bc. Jan Chalas, jednatel ArcIT Consulting: Sofistikovaná práce s firemními daty jako nutná podmínka pro digitálního manažera

Mgr. Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno:Právní limity pohybu dat

12:05 – 13:00 Panel Bezpečná budoucnost

kybernetická bezpečnost, data, osobní údaje a fyzická bezpečnost strojů a zařízení

Dr. Miroslav Ludvík, Ph.D., Znalecká kancelář Dr. Ludvíka a Katedra informatiky a přírodních věd Vysoké školy technické a ekonomické České Budějovice: Kybernetická bezpečnost jako alfa a omega úspěchu digitálních technologií v praxi

Ing. Eva Šviráková, Ph.D., regionální koordinátor Technologické agentury ČR pro Zlínský kraj: Příklad dobré praxe z podpory výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti sítí a zařízení v rámci programu Delta TAČR: projekt Bezpečnost mobilních zařízení a komunikace

Ing. Lukáš Pavlík, Ústav informatiky a aplikované matematiky Moravské vysoké školy Olomouc: Pojištění kybernetických rizik jako pomocná ruka bezpečnostních řešení

Ing. Karel Polena, technický manažer Omexom GA Energo: Smart City Polygon – ukázkový provoz pro smart cities, schools a offices

Ing. Martin Jambura, Západočeská univerzita v Plzni: Projekt SmartWatch: Podpora implementace „SMART specializace regionů ČR“ při realizaci regionálních inovačních strategií (RIS)

13:00 – 13:30 Networking lunch

 

Expoziční sekce (foyer)
9:00 – 13:30 Expozice institucí a firem zaměřujících se na řešení důsledků Průmyslu 4.0 ve vzdělávací a firemní praxi

 

Návštěva ve vzorovém provozu
13:30 Sraz účastníků exkurze
13:30 – 14:00 Organizovaný přesun do provozu vzorového firemního provozu společnosti Avex Steel Products
14:00 – 15:30 Fakultativní možnost návštěvy provozu firmy Avex Steel Products, s.r.o., dvojnásobného vítěze soutěže Inovační firma Zlínského kraje 2014 a 2016:

Ukázka zavedení prvků digitalizace, robotizace a automatizace do výrobního provozu a řešení jejich důsledků v oblasti řízení lidských zdrojů firmy

15:30 Ukončení akce

 

Organizačním partnerem akce je:

 

 

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Hlavní partner pro právní poradenství
Oficiální partner pro osobní přepravu
Partner pro kvalitní pití
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.