Hradec Králové

KYBERNETICKA REVOLUCE.CZ – LID VERSUS ROBOTI?
Příprava firem v regionech ČR na úspěšné řešení důsledků digitalizace v podnikatelské praxi

7. listopadu 2018
Velká zasedací místnost Technologického centra Hradec Králové, Piletická 486, Hradec Králové

PROGRAM AKCE

Regionální akce – Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti?
9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků

Přednášková sekce (moderuje Daniela Písařovicová, Česká televize)
9:30 – 9:40 Zahájení a úvodní slova
Pavel Švejda, člen řídicí rady sdružení CzechInno a prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR
Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje (tbc)
Zástupce Magistrátu města Hradec Králové
Ondřej Zezulák, ředitel Technologického centra Hradec Králové
9:40 – 9:50 Co nového v českém Průmyslu 4.0?
9:40 – 9:50 Tereza Šamanová, CzechInno: Platforma CEEInno, síť Digitálních Inovačních Hubů v ČR a projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu
9:50 – 13:00 Jsme připraveni na transformaci 4.0?
9:50 – 10:10 Odborný úvod do tématu důsledků Průmyslu 4.0 a jejich praktického řešení ve firmách
Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR: Průmysl 4.0 v ČR po třech letech
10:10 – 11:00 Panel Lidé pro novou éru
výchova absolventů a přizpůsobování kvalifikace zaměstnanců pro éru digitálního průmyslu
Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnická asociace ČR: Lidé pro novou éru českého průmyslu
Prof. Eva Milková, Ph.D., vedoucí katedry kybernetiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (tbc): Aktuality z hradecké kybernetiky
Lukáš Nepokoj, ředitel SOŠ a SOU Hradec Králové (tbc): Vzdělávání pro éru Průmyslu 4.0 na SOŠ a SOU HK
Jaroslav Kříž, jednatel společnosti MERKUR TOYS (tbc): Vzdělávání pro Průmysl 4.0 v praxi
11:00 – 11:15 Coffee break
11:15 – 12:10 Panel Management budoucnosti
nové manažerské a obchodní modely, prediktivní management, výroba, provoz i údržba
Jiří Kula, Product Manager ABB Česká republika: Digitalizace v průmyslu mění zavedené postupy
Eva Šviráková, zastoupení Technologické agentury ČR pro Královéhradecký kraj: Příklady dobré praxe z podpory výzkumu a vývoje v oblasti digitálního managementu v rámci programů TAČR
Roman Schiffer, generální ředitel OEZ Letohrad, a.s. (tbc): Digitálním manažerem v praxi
Michal Vaculka, ředitel ASV Náchod, a.s. (tbc): Dobré tipy pro řízení digitální firmy
12:10 – 13:00 Panel Bezpečná budoucnost
kybernetická bezpečnost, data, osobní údaje a fyzická bezpečnost strojů a zařízení
Miroslav Ludvík, Znalecká kancelář Dr. Ludvíka a Katedra informatiky a přírodních věd Vysoké školy technické a ekonomické České Budějovice: Kybernetická bezpečnost jako alfa a omega úspěchu digitálních technologií v praxi
Lukáš Pavlík, Ústav informatiky a aplikované matematiky Moravské vysoké školy Olomouc: Pojištění kybernetických rizik jako pomocná ruka bezpečnostních řešení
Karel Polena, technický manažer Omexom GA Energo: Smart City Polygon – ukázkový provoz pro smart cities, schools a offices
Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a manažerka pro digitální ekonomiku Svazu průmyslu a dopravy ČR: Právní limity pohybu dat
13:00 – 13:30 Networking lunch

Expoziční sekce (foyer)
9:00 – 13:30 Expozice institucí a firem zaměřujících se na řešení důsledků Průmyslu 4.0 ve vzdělávací a firemní praxi

Návštěva ve vzorovém provozu
13:30 Sraz účastníků exkurze
13:30 – 14:00 Organizovaný přesun do provozu vzorového firemního nebo výzkumného centra
14:00 – 15:30 Fakultativní možnost otestování využití virtuální a rozšířené reality v podnikatelské praxi i běžném životě
15:30 Ukončení akce

Organizačním partnerem akce je:

 

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Hlavní partner pro právní poradenství
Oficiální partner pro osobní přepravu
Partner pro kvalitní pití
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.