Hradec Králové

Regionální akce – Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti? Příprava firem v regionech ČR na úspěšné řešení důsledků digitalizace v podnikatelské praxi  
7. listopadu 2018, Velká zasedací místnost Technologického centra Hradec Králové, Piletická 486, Hradec Králové
9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků
Přednášková sekce (moderuje Daniela Písařovicová, Česká televize)
9:30 – 9:40 Zahájení a úvodní slova
Doc. Ing. Pavel Švejda, FENg., člen řídicí rady sdružení CzechInno a prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje (tbc)

PhDr. Karel Vít, Ph.D., vedoucí odboru strategického plánování a projektového řízení Magistrátu města Hradec Králové

Ing. Ondřej Zezulák, ředitel Technologického centra Hradec Králové

9:40 – 9:50 Co nového v českém Průmyslu 4.0?
9:40 – 9:50 Mgr. Tereza Šamanová, CzechInno: Platforma CEEInno, síť Digitálních Inovačních Hubů v ČR a projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu
9:50 – 13:00 Jsme připraveni na transformaci 4.0?
9:50 – 10:10 Odborný úvod do tématu důsledků Průmyslu 4.0 a jejich praktického řešení ve firmách

Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR:Průmysl 4.0 v ČR po třech letech

10:10 – 11:00 Panel Lidé pro novou éru

výchova absolventů a přizpůsobování kvalifikace zaměstnanců pro éru digitálního průmyslu

Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnická asociace ČR: Lidé pro novou éru českého průmyslu

doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a vnější vztahy Univerzity Hradec Králové: Aktuality z Univerzity Hradec Králové: výzkum pro Průmysl 4.0 a spolupráce s firmami  

Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel SOŠ a SOU Hradec Králové: Vzdělávání pro éru Průmyslu 4.0 na SOŠ a SOU HK

Jaroslav Kříž, jednatel společnosti MERKUR TOYS (tbc): Vzdělávání pro Průmysl 4.0 v praxi

11:00 – 11:15 Coffee break
11:15 – 12:10 Panel Management budoucnosti

nové manažerské a obchodní modely, prediktivní management, výroba, provoz i údržba

Ing. Jiří Kula, Product Manager ABB Česká republika:  Digitalizace v průmyslu mění zavedené postupy

Mgr. Petra Pejcharová, zastoupení Technologické agentury ČR pro Královéhradecký kraj: Příklady dobré praxe z podpory výzkumu a vývoje v oblasti digitálního managementu v rámci programů TAČR

Ing. Roman Schiffer, generální ředitel OEZ Letohrad, a.s. (tbc): Digitálním manažerem v praxi

Ing. Michal Vaculka, ředitel ASV Náchod, a.s. (tbc): Dobré tipy pro řízení digitální firmy

12:10 – 13:00 Panel Bezpečná budoucnost

kybernetická bezpečnost, data, osobní údaje a fyzická bezpečnost strojů a zařízení

Dr. Miroslav Ludvík, Ph.D., Znalecká kancelář Dr. Ludvíka a Katedra informatiky a přírodních věd Vysoké školy technické a ekonomické České Budějovice: Kybernetická bezpečnost jako alfa a omega úspěchu digitálních technologií v praxi

Ing. Lukáš Pavlík, Ústav informatiky a aplikované matematiky Moravské vysoké školy Olomouc: Pojištění kybernetických rizik jako pomocná ruka bezpečnostních řešení

Ing. Karel Polena, technický manažer Omexom GA Energo: Smart City Polygon – ukázkový provoz pro smart cities, schools a offices

Mgr. Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a manažerka pro digitální ekonomiku Svazu průmyslu a dopravy ČR: Právní limity pohybu dat

13:00 – 13:30 Networking lunch

 

 

Expoziční sekce (foyer)
9:00 – 13:30 Expozice institucí a firem zaměřujících se na řešení důsledků Průmyslu 4.0 ve vzdělávací a firemní praxi

 

Návštěva ve vzorovém provozu
13:30 Sraz účastníků exkurze
13:30 – 14:00 Organizovaný přesun do provozu vzorového firemního nebo výzkumného centra
14:00 – 15:30 Fakultativní možnost otestování využití virtuální a rozšířené reality v podnikatelské praxi i běžném životě
15:30 Ukončení akce

Organizačním partnerem akce je:

Technologické centrum Hradec Králové

 

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Hlavní partner pro právní poradenství
Partner pro kvalitní pití
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.