Plzeň

Akce se uskutečňuje v akreditovaném Vědecko – technickém parku Plzeň, aktivní součásti národní sítě VTP v ČR. Ta je jednou ze základních součástí Systému Inovačního podnikání v ČR.

 

PROGRAM AKCE 

Regionální akce – Kybernetická revoluce v praxi
9:00 – 9:30 Příchod a registrace účastníků

 

Přednášková sekce (hlavní přednáškový sál VTP), moderuje Daniela Písařovicová
9:30 – 9:40 Zahájení a úvodní slova
Pavel Švejda, CzechInno

Jana Klementová, BIC Plzeň

9:40 – 13:00 Blok Jsme připraveni pro 4.0?
9:40 – 10:00 Odborný úvod do tématu Průmysl 4.0 a praktických aspektů jeho implementace ve firmách

Jiří Holoubek, Svaz průmyslu a dopravy ČR / Elektrotechnická asociace ČR

10:00 – 11:00 Panel Technologie budoucnosti

Martin Červinka, ABB Česká republika

Jan Suchý, IBM Česká a Slovenská republika

Pavel Sodomka, SimpleCell Networks

Jan Valenta, CertiCon Plzeň

11:00 – 11:15 Coffee break
11:15 – 11:30 Blok Investice do budoucnosti

Vít Šumpela, Technologická agentura České republiky

11:30 – 12:20 Panel Lidé pro novou éru a nová éra lidem

Jiří Holoubek, Svaz průmyslu a dopravy ČR / Elektrotechnická asociace ČR

Eduard Janeček, Západočeská univerzita v Plzni

Dagmar Divišová, Nadace Depositum Bonum

12:20 – 12:40 Panel Bezpečné systémy, právo a společnost budoucnosti

Jan Honců, HP Inc.

Tereza Šamanová, Svaz průmyslu a dopravy ČR / CzechInno

12:40 – 13:00 Moderovaná diskuze
13:00 – 14:00 Ukončení přednáškové sekce, networking lunch

 

Expoziční sekce (foyer, hlavní přednáškový sál)
9:00 – 14:00 Expozice firem – leaderů v zavádění prvků Průmyslu 4.0 do firemní praxe
Doprovodný program – zábavná show složená z expozic a vystoupení výrobců

 

Návštěva ve vzorovém provozu
14:00 Sraz účastníků exkurze před VTP
14:00 – 14:20 Přesun do pracoviště Západočeské univerzity v Plzni
14:20 – 15:20 Fakultativní možnost návštěvy Výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost – výzkumného centra Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni s teoretickým výkladem, komparativním odborným výkladem a praktickou ukázkou prvků Průmyslu 4.0
15:40 Návrat k VTP, ukončení akce

 

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Hlavní partner pro právní poradenství
Partner pro kvalitní pití
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.