Program

Festival chytrého podnikání !

Křižíkovy pavilony Výstaviště Praha – Holešovice, 26. – 27. října 2016

Den druhý – 27. 10. 2016
8:30 – 9:00 Příchod a registrace účastníků

 

Přednáškový sál (moderuje Daniel Písařovicová, Česká televize)
9:00 – 9:10  Zahájení 2.dne Smart Business Festivalu s podtitulem Kybernetická revoluce ve firemní praxi
9:10 – 9:30 Úvodní mezinárodní panelová diskuze
Rakousko: Firemní sféra – Platforma Industry 4.0 Austria, Paul Trompisch
 

Česká republika:

Akademická a vědecká sféra – ČVUT, Vladimír Mařík

Firemní sféra – Platforma pro Průmysl 4.0, Jiří Holoubek

 

Německo:

Firemní sféra – Platform Industrie 4.0, Wolfgang Weissler
 

Slovensko:

Vládní sféra – Ministerstvo hospodárstva SR, Alexandra Nagyová, vrchní státní rada
 

  USA:

Firemní sféra – Industrial Internet Consortium, Petr Havlík, obchodní ředitel IBM Česká a Slovenská republika
9:30 – 13:00 Blok Připraveni pro 4.0?
9:30 – 10:30 Panel Technologie budoucnosti
Svaz průmyslu a dopravy ČR / Elektrotechnická asociace ČR, Jiří Holoubek, člen představenstva SPČR a prezident ELA

Siemens Česká republika, Leoš Dvořák, Head of Digitalisation

ELCOM, Daniel Kaminský, ředitel divize Virtuální automatizace

Mitsubishi Electric Europe, Petr Brynda, Team Leader – Factory Automation

CertIcon, Vladimír Mařík, předseda představenstva

10:30 – 11:20 Panel Investice do budoucnosti
TAČR, Martin Bunček, místopředseda

Platforma Industry 4.0 Austria, Paul Trompisch

EY InnovEYtion Centre, Juraj Hošták

11:20 – 12:20 Panel Lidé pro novou éru
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Miroslav Jašurek, vedoucí oddělení analýz

Národní vzdělávací fond, Věra Czesaná, vedoucí Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání

Technische Hochschule Deggendorf, Prof. Wolfgang Dorner

Svaz průmyslu a dopravy ČR / TREXIMA, Jaromír Janoš, jednatel TREXIMA a autor studie SP ČR Dovednosti 4.0

Škoda Auto, Jana Filová, Odborný koordinátor pro Průmysl 4.0

12:20 – 13:00 Panel Obchodní modely, právo a společnost nové éry
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Jan Havlík, ředitel odboru EU

Národní vzdělávací fond, Miroslava Kopicová, ředitelka

Microsoft Česká republika a Slovensko, Václav Mach, Legal and Corporate Affairs Leader

A-21, Zdeněk Havelka, CEO

13:00 Slavnostní ukončení Smart Business Festivalu 2016
CzechInno, Pavel Švejda, člen řídicího výboru sdružení

 

Expoziční sál
8:30 – 13:00 Expozice firem – výrobců chytrých produktů a poskytovatelů chytrých služeb
Doprovodný program – zábavná show složená z expozic a vystoupení výrobců
Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Hlavní partner pro právní poradenství