Praha, 15. – 16. června 2016 Služby pro mezinárodní obchod – B2B Matchmakingová setkání – Poradenství – Teritoriální informace Podpora exportu-importu – Sdílení kontaktů – Umění a chutě čtyř světadílů Festival Exportu CZ je projektem, který podporuje exportní aktivitu a mezinárodní obchodní spolupráci společností.

Praha, 15. – 16. června 2016

Služby pro mezinárodní obchod – B2B Matchmakingová setkání – Poradenství – Teritoriální informace

Podpora exportu-importu – Sdílení kontaktů – Umění a chutě čtyř světadílů

fex_2016_info_letak_web

Festival Exportu CZ je projektem, který podporuje exportní aktivitu a mezinárodní obchodní spolupráci společností.

V roce 2013 sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery realizovalo 1. ročník Festivalu Exportu CZ, který byl zaměřen na podporu exportu a mezinárodní obchodní spolupráce. Tímto byla zároveň založena tradice setkávání firem se zástupci státní správy a institucemi na podporu podnikání a exportu.

Cíl Festivalu Exportu CZ

Cílem Festivalu Exportu CZ je nejen podpora společností v mezinárodní obchodní spolupráci, ale i poskytnutí aktuálních informací a kontaktů, které jsou potřebné k úspěšnému exportu. Společnostem jsou touto cestou představeny také obchodní a kulturní zvyklosti jednotlivých exportních destinací.

Předchozí ročníky Festivalu Exportu CZ

Zájem o Festival Exportu CZ každým rokem stoupá. V roce 2013 se jej aktivně zúčastnilo téměř 250 účastníků z 8 zemí, v roce 2014 pak více než 600 účastníků z 18 zemí. V roce 2015 se již 3. ročníku festivalu zúčastnilo téměř 800 účastníků z 35 zemí, kteří zde měli možnost vyslechnout si přednášky více než 60 přednášejících, navštívit expozice téměř 80 vystavovatelů a realizovali zde více než 150 bilaterálních obchodních jednání. 

Festival Exportu CZ 2016

V roce 2016 se sdružení CzechInno v rámci Festivalu Exportu CZ rozhodlo podpořit zejména export inovativních produktů a služeb včetně propagace mezinárodní obchodní spolupráce s vysokou přidanou hodnotou. Mezi základní cíle projektu patří následující aktivity:

  • Podpořit mezinárodní obchodní spolupráci českých i zahraničních společností
  • Prezentace společností aktivních na poli mezinárodního obchodu s důrazem na vývoz jejich inovativních produktů a služeb
  • Propagace služeb institucí na podporu exportu a mezinárodní obchodní spolupráce
  • Umožnit přímý kontakt mezi všemi aktéry vývozních aktivit navzájem včetně výměny informací a osvědčených postupů v oblasti exportu a mezinárodní obchodní spolupráce
  • Představit účastníkům festivalu umění, kulturu a gastronomii destinací, které se mohou stát jejich potenciálními obchodními partnery, a to formou atraktivního doprovodného programu

Cílové skupiny festivalu

Festival Exportu CZ je určen  českým i zahraničním exportérům a společnostem s potenciálem expanze z ČR do zahraničí či ze zahraničí do ČR.

Sekundární cílové skupiny:

 • Instituce zaměřené na podporu exportu a internacionalizace podniků
 • Úspěšní exportéři a společnosti, které úspěšně internacionalizovaly své podnikání
 • Zahraniční společnosti s potenciálem spolupráce s českými partnery
 • Organizace sdružující podnikatele a sítě na podporu podnikání

Zúčastněné společnosti v rámci projektu získají dostatek cenných informací a hlavně kontaktů potřebných pro úspěšnou realizaci zahraničních aktivit.

Teritoriální a oborové zaměření festivalu

Festival Exportu CZ 2016 se zaměřuje zejména na spolupráci s netradičními destinacemi, které jsou zařazeny do Exportní strategie ČR v letech 2012-2020 nebo mají vysoký potenciál obchodní spolupráce s ČR.

Mezi zájmové oblasti projektu patří následující destinace:

 • Východní trhy a postsovětské republiky 
 •  Ukrajina, Kazachstán, Ázerbajdžán, Bělorusko, Moldavsko, Mongolsko, 
 • Dálný Východ 
 • Čína, Vietnam, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Tchaj-wan, Indie, Thajsko, Japonsko
 • Jižní a Severní Amerika
 • Mexiko, Peru, Chile, Dominikánská republika, Nicaragua, Panama, Brazílie, Argentina, Kanada, Venezuela, Guatemala
 • Severní, Střední a Jižní Afrika 
 • Maroko, Egypt, Jižní Afrika, Tunisko, Alžírsko, Ghana, Nigérie, Demokratická republika Kongo
 • Evropa a Blízký Východ 
 • Turecko, Izrael, Libanon, Jordánsko, Jemen, Pákistán, Irák, Kuwait, Spojené arabské emiráty

Co se týká oborové orientace, Festival Exportu CZ 2016 se zaměřuje zejména na propagaci tradičních a dynamicky se rozvíjejících oborů českého průmyslu a na propojení českých společností s relevantními zahraničními partnery.

Oborové oblasti projektu jsou následující:

 • Strojírenský a letecký průmysl
 • Energetika a environmentální technologie
 • Elektrotechnika a optika
 • Informační a telekomunikační technologie
 • Chemický, potravinářský, pivovarnický a lihovarnický průmysl
 • Nanotechnologie
 • Doprava, stavebnictví a reality
 • Finance
 • Obchod a služby

Přidaná hodnota projektu Festival Exportu CZ 2016

 • aktuální informace, které jsou důležité pro export a mezinárodní obchod 
 • okamžité nové obchodní příležitosti prostřednictvím networkingu v rámci festivalu a pro kvalifikované zájemce i v rámci matchmakingových setkání s konkrétními partnery dle vlastních preferencí – B2B setkání !!!
 • poradenství přímo na míru společnosti účastníka a kontakty důležité pro úspěšný export 
 • teritoriální informace prezentace zastupitelských úřadů států zařazených mezi prioritní a zájmové proexportní země s možností získání přímých kontaktů na zahraniční obchodní partnery – Teritoriální workshopy
 • oborové informace  – prezentace na expozicích českých i zahraničních firem – Firemní expozic
 • možnost prezentace vlastní společnosti na akci s maximálním portfoliem partnerů jako jsou státní správa, podnikatelské reprezentace, aktivní i potenciální exportéři a obchodní partneři, a to v samotném srdci Evropy – v Praze
 • náhled na umění a gastronomii světadílů  doprovodný program – sekce Umění a chutě čtyř světadílů

To vše v Praze: na jednom místě v rámci Festivalu Exportu CZ 2016

Děkujeme!

FEX_loga_web

 

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Hlavní partner pro právní poradenství
Oficiální partner pro osobní přepravu
Partner pro kvalitní pití
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.