Projekt Kyberneticka revoluce CZ dnes navštívil Brněnské výstaviště + fotogalerie

Brno, 26. 4. 2017:  Více než 100 účastníků dnes navštívilo pátou akci z cyklu Kyberneticka revoluce CZ aneb Průmysl 4.0 v praxi, kterou pokračovala na brněnském Výstavišti série regionálních diskuzních, prezentačních a networkingových setkání zaměřená na šíření praktického využití prvků Průmyslu 4.0 v českých firmách. Akce měla i mezinárodní rozměr, když jejími váženými hosty byla delegace Velvyslanectví Italské republiky v ČR vedená velvyslancem Aldo Amatim a Italské asociace pro automatizaci a mechatroniku AiDAM, která projevila velký zájem o spolupráci s českými firmami na projektech zaměřených na rozvoj pokročilé digitalizace průmyslu. V rámci již tradiční odpolední exkurze pak měli účastníci možnost navštívit exkluzivně závod firmy ABB Česká republika v Brně Slatině s využitím prvků prediktivního plánování výroby, pokročilé automatizace, robotiky a senzoriky a inspirovat se tak praktickými možnostmi reálných efektů Průmyslu 4.0 ve firemní praxi. Série Kyberneticka revoluce CZ své turné pro I. pololetí letošního roku slavnostně zakončí 17. května v Ostravě. Fotogalerii z brněnské Kybernetické revoluce CZ naleznete zde.

Brněnskou akci zahájili za místní samosprávu zástupci České asociace rozvojových agentur a Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kteří připomněli jedinečnou úlohu brněnského regionu v propojování celosvětových hráčů v oblasti rozvoje nových technologií ve formě jejich účasti na tradičních brněnských veletrzích a současně i úspěšně se rozvíjející technologické podhoubí umožňující masivní rozvoj aplikovaného výzkumu, který ve spojení s průmyslovou tradicí regionu umožňuje okamžité využití technologických novinek v praxi.

„Brno je jedním z českých měst, které mají co do svých tradic, aktuálního směru rozvoje a perspektiv v oblasti dalšího využití inovačního potenciálu ty nejlepší předpoklady stát se líhní praktických řešení pro Průmysl 4.0 a jejich šíření po celé ČR,“ uvedl v rámci zahájení akce generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR a člen řídicí rady sdružení CzechInno Pavel Švejda. „Mimo jiné i proto je zde celorepublikově největší koncentrace vědeckotechnických parků, které nabízejí své zázemí inovativním firmám. Je mi ctí, že mohu v rámci akce Kyberneticka revoluce CZ v Brně předat osvědčení zbrusu nově otevřenému provozu Biology Parku Brno, který nabízí své prostory a zázemí zejména firmám podnikajícím v oblasti pokročilých biotechnologií a nanotechnologií. Jde o další příspěvek k rozvoji inovačního potenciálu města Brna i celého jihomoravského regionu.“

Brněnská akce měla na rozdíl od ostatních regionálních akcí cyklu Kyberneticka revoluce CZ i mezinárodní rozměr – jako součáast přednáškového a expozičního programu se představila Italská asociace pro automatizaci a mechatroniku (AiDAM) a její členské firmy, které aplikují principy Průmyslu 4.0 ve svém podnikání a buď již navázaly, nebo plánují spolupráci s českými firmami. „Vnímáme velmi pozitivně aktuální potenciál České republiky v oblasti pokročilé digitalizace průmyslu a rádi bychom s Vámi sdíleli své poznatky, příklady dobré praxe a spolupracovali na společných projektech,“ uvedl k účasti AiDAM a zástupců italského průmyslu prezident asociace Michele Viscardi. „Rádi bychom proto v brzké době realizovali společné pilotní projekty zaměřené na rozvoj umělé inteligence – věříme totiž, že efektivní sdílení technologií a vzájemná výměna zkušeností mohou přispět k rozvoji prediktivní výroby a tím i vyšší konkurenceschopnosti partnerů.“

V rámci odpolední návštěvy představila společnost ABB Česká republika provoz svého závodu v Brně Slatině s využitím prvků pokročilé robotizace a automatizace a prediktivním plánováním výroby. Navázala tak na vystoupení svého obchodního ředitele pro průmyslovou automatizaci Martina Červinky, který v dopolední konferenční části představil technologie, které ABB Česká republika nabízí svým klientům pro zefektivnění procesů souvisejících s pokročilou digitalizací jejich provozů: „Prostřednictvím našich technologií poskytujeme zákazníkovi možnost plné kontroly nad svými procesy s maximálním využitím pokročilých funkcí pro efektivní provoz a ochranu vynaložených investic. ABB v této oblasti nabízí široké portfolio digitálních řešení ABB Ability. Jedním z praktických příkladů využití moderního přístupu a optimalizace výroby je brněnský závod ABB na výrobu součástí pro velmi vysoké napětí. Účastníci konference se s přístupy a řešeními ABB mohli seznámit jak reálně v tomto závodu, tak prostřednictvím speciální aplikace na „Collaboration Table“ – nástroj pro vyspělé manažerské řízení podniku,“ řekl k tématu Martin Červinka, obchodní ředitel pro průmyslovou automatizaci ABB Česká republika.

Přednášková část akce zahrnovala základní informace o hnutí Průmyslu 4.0 a přístupu českých firem při jeho zavádění: v bloku Technologie budoucnosti se tak představili odborníci z firem ABB Česká republika, SimpleCell Networks, Servodata a Intemac Solutions a asociace AiDAM, kteří s účastníky diskutovali o technologiích pro internet věcí, propojování fyzického světa se světem virtuálním a zavádění dalších technických procesů souvisejících s pokročilou digitalizací průmyslu. Blok Lidé pro novou éru nabídl zajímavé záměry Ministerstva práce a sociálních věcí co do predikcí vývoje na trhu práce, srovnání přístupu ve vzdělávání, resp. i v praxi využitelné výzkumné činnosti středních a vysokých škol v Jihomoravském regionu a možnosti, které mají firmy pro spolupráci se studenty VUT Brno či Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně. Poslední z přednáškových bloků přiblížil bezpečnostní a právní rizika Průmyslu 4.0, přiblížil změny v obchodních modelech a současně účastníky vybídl k podávání žádostí o finanční podporu do programů Technologické agentury ČR, které se specificky zaměřují právě na téma Průmyslu 4.0.

Akce Kyberneticka revoluce CZ v Brně se zúčastnilo téměř 110 zástupců firem, akademických a výzkumných institucí, státní správy a místní samosprávy se společným cílem navázat užší spolupráci v oblasti digitalizace a navzájem si pomoci při hladké digitální transformaci českého průmyslu a řešení souvisejících rizikových aspektů.

Projekt Kyberneticka revoluce CZ uzavře po pěti akcích v Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Olomouci a Brně svou regionální sérii akcí dne 17. května ve Vědecko-technologickém parku Ostrava, na II. pololetí plánuje rozšíření akce i do dalších tří regionů, od konce roku 2017 pak posune téma dále, když si ve druhé sérii akcí klade za cíl zaměřit se na společensko-ekonomické dopady Průmyslu 4.0 do vzdělávacích systémů, práce s lidskými zdroji a změnách v právním systému. Cílem sérií akcí je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit efektivní síťování a sdílení příkladů dobré praxe.

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na www.kybernetickarevoluce.cz a www.czechinno.cz.

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Pro rok 2017 připravilo sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Hlavními odbornými partnery projektu Kyberneticka revoluce.cz jsou společnosti ABB Česká republika, HP Inc. Czech Republic, SimpleCell Networks, Servodata a dále Svaz průmyslu a dopravy ČR, Elektrotechnická asociace ČR, Technologické centrum Akademie věd ČR jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Česká exportní banka, Technologická agentura České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace inovačního podnikání České republiky a Společnost vědecko-technických parků České republiky.

Mediálními partnery projektu se stali Rádio BBC, Multimediální projekt Zet a společnost Regie Radio Music, Empresa Media jako vydavatel časopisu Týden, Tiscali Media, magazín Marketing Sales Media, časopis Trade News, MM Průmyslové spektrum, časopis Inovační podnikání a transfer technologií a časopis Faktor S.

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.