Projekt Kyberneticka revoluce CZ ukázal inteligentní logistiku v Hradci Králové + fotogalerie z akce

Hradec Králové, 21. 2. 2017:  Druhou akcí z cyklu Kyberneticka revoluce CZ aneb Průmysl 4.0 v praxi dnes v Technologickém centru Hradec Králové pokračovala série regionálních akcí pro podnikatele, jejichž cílem je povzbudit české firmy v aktivnější implementaci prvků Průmyslu 4.0 do průmyslové praxe. Pořadatelské sdružení CzechInno na něm představilo celkem 13 přednášejících, kteří v rámci konferenčního programu prezentovali samotné základy pojetí Průmyslu 4.0 v českém prostředí, technologie pro pokročilou digitalizaci průmyslu a jeho další důležité aspekty jako práce s lidskými zdroji, investice do nových řešení a digitálního přerodu firmy a bezpečnostní i právní rizika užívání nových technologií v podnikové praxi. V konferenční sekci byly vystaveny technologické novinky jako brýle pro virtuální realitu HoloLens od firmy Microsoft, kolaborativní robot YuMi od ABB, ukázky prakticky funkční umělé inteligence jako IBM Watson, 3D tisku či dronů s termovizními systémy od firmy Workswell. Ty se také předvedly spolu s autonomními vozidly Volvo a Tesla S v odpolední praktické části programu na hradeckém Polygonu S-DRIVE. Fotogalerii naleznete zde.

Celou akci zahájil člen řídicího výboru sdružení CzechInno a generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR Pavel Švejda, který mj. oznámil, že Stavební fakulta ČVUT zařazuje pod jeho odborným vedením do svého programu v rámci předmětu Základy inovačního podnikání i základy Průmyslu 4.0 a popis inovačních procesů spojených s tímto fenoménem. Kybernetická revoluce a výstupy z probíhající roadshow budou vítanou součástí obsahu tohoto předmětu.

V bloku Technologie budoucnosti představili odborníci z firem ABB, IBM, SimpleCell a Inteliments technologie pro internet věcí, propojování fyzického světa se světem virtuálním a další technické procesy související s pokročilou digitalizací a pokuázali zejména na metody zpracování velkých dat, bezpečnost systémů, jejich energetickou udržitelnost a (ne)dostatečnost datové infrastruktury.

V části věnované rozvoji lidských zdrojů představili zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Centra investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí své vize o tom, jak se Průmysl 4.0 projevuje či měl by projevit ve školství a přípravě zaměstnanců pro firmy s vyhovující kvalifikací pro Průmysl 4.0. V pořadí poslední z přednáškových bloků se věnoval investicím do nových řešení a zajištění bezpečnosti a právní kompatibility nově zaváděných technologických řešení. Vystoupili v něm zástupci Technologické agentury ČR, společnosti HP Inc. a Svazu průmyslu a dopravy ČR, kteří v rámci legislativy upozornili zejména na nová pravidla pro ochranu osobních údajů, která vstoupí v účinnost od příštího roku a do jisté míry omezí zpracování velkých dat s ohledem na potřebu zvýšené ochrany dat.

Odpolední praktická část se věnovala teorii i praxi inteligentní logistiky a využití prvků autonomního řízení a propojení dopravních prostředků s inteligentními softwary. V Polygonu S-DRIVE – Dopravním výcvikovém centru Hradec Králové, které je nejmodernějším tréninkovým centrem svého druhu v ČR tak účastníci odpolední fakultativní exkurze měli možnost absolvovat výklad, ukázku a možnosti testování autonomních či poloautonomních inteligentních vozidel Tesla a Volvo a dronů s termovizními systémy firmy Workswell jako praktických ukázek využití prvků Průmyslu 4.0 v logistice.

Akce se zúčastnilo na sedm desítek zástupců firem, akademických a výzkumných institucí, státní správy a místní samosprávy se společným cílem navázat užší spolupráci v oblasti digitalizace a navzájem si pomoci při hladké digitální transformaci českého průmyslu a řešení souvisejících rizikových aspektů.

Projekt Kyberneticka revoluce CZ se v následujících týdnech stěhuje se svými regionálními akcemi do Českých Budějovic (30. 3.), Olomouce (6. 4.), Brna (26. 4) a Ostravy (17. 5.), kde bude série pro první pololetí 2017 kulminovat. Cílem je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit efektivní síťování a sdílení příkladů dobré praxe.

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na www.kybernetickarevoluce.cz a www.czechinno.cz.

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Pro rok 2017 připravilo sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Hlavními odbornými partnery projektu Kyberneticka revoluce.cz jsou společnosti ABB Česká republika, HP Inc. Czech Republic, IBM Česká republika a dále Svaz průmyslu a dopravy ČR, Elektrotechnická asociace ČR, Technologické centrum Akademie věd ČR jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Česká exportní banka, Technologická agentura České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace inovačního podnikání České republiky a Společnost vědecko-technických parků České republiky.

Mediálními partnery projektu se stali Rádio BBC, Multimediální projekt Zet a společnost Regie Radio Music, vydavatelství Economia, Empresa Media jako vydavatel časopisu Týden, Tiscali Media, magazín Marketing Sales Media, časopis Trade News, MM Průmyslové spektrum, časopis Inovační podnikání a transfer technologií a časopis Faktor S.

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.