První regionální akce ze série Kybernetická revoluce CZ odstartuje v Plzni již za 14 dní

K tématu praktických aspektů implementace novinek v podnikání, které jsou souhrnně označovány jako „Průmysl 4.0.“, sdružení CzechInno organizuje sérii regionálních prezentací s názvem Kybernetická revoluce CZ aneb Průmysl 4.0. v praxi. První z nich se bude konat v Plzni, a to 24. 1. 2017.

Digitální revoluce je příležitostí pro firmy i nové obchodní modely. Termín „Průmysl 4.0.“ je však u nás v ČR stále velkou neznámou, a proto se sdružení CzechInno rozhodlo zorganizovat sérii regionálních akcí s názvem Kybernetická revoluce aneb Průmysl 4.0. v praxi, kde se firmy dozví, co se pod tímto pojmem skrývá a jak mohou technologické novinky implementovat do vlastního podnikání.

První regionální akce ze série Kybernetická revoluce CZ se bude konat dne 24. 1. 2017 od 9:00 ve Vědecko-technickém parku v Plzni.

Na co se účastníci akce mohou těšit?

Účastníci akce Kybernetická revoluce CZ se dozví, co se skrývá pod pojmem Průmysl 4.0. a jaké technologie jsou v současné době k dispozici. Budou informováni o tom, jak na ně získají prostředky, jaké nároky budou zmíněné technologické novinky klást na zaměstnance i jakým bezpečnostním či právním úskalím by se raději měli vyhnout.

V příštích měsících se budou konat další regionální akce k tomuto tématu, a to:

  • Regionální akce Východ – Hradec Králové –  21. 2. 2017
  • Regionální akce Jih – České Budějovice (Jihočeský kraj), 30. 3. 2017
  • Regionální střední Morava – Olomouc, (Olomoucký a Zlínský kraj), 6.4 2017
  • Regionální jižní Morava – Brno (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina), 26. 4. 2017
  • Regionální akce Slezsko – Ostrava (Moravskoslezský kraj), 17. 5. 2017

CzechInno je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob, založeným k podpoře českého inovačního podnikání. V roce 2016 sdružení získalo ocenění v rámci European Business Elite Awards 2016 za unikátní systém rozvoje podnikání a podpory inovací. CzechInno je již tradičně organizátorem a vyhlašovatelem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem přehlídky kontaktů a informací pro export s názvem Festival Exportu CZ a projektu Smart Business Festival, který se věnuje inovacím a chytrým řešením v podnikání.

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.