Ve středu 14. 6. startuje v Praze pátý Festival Exportu CZ

Praha, 30. 5. 2017: 14. června v poledne začíná v Praze pátý ročník dvoudenního festivalu zaměřeného na podporu mezinárodní obchodní spolupráce s názvem Festival Exportu CZ. V programu Festivalu se snoubí přednášková část s aktuálními informacemi ze zastoupených teritorií, expoziční část zaměřená na prezentaci zemí a služeb a atraktivní doprovodný program složený z ochutnávek cizokrajných pokrmů a nápojů a prezentace umění. Krom tradiční série přednášek o nejnovějších informacích z oblasti podpory mezinárodního obchodu mají účastníci možnost najít si efektivně své obchodní partnery ze všech zúčastněných zemí v rámci organizované série obchodních meetingů – B2B Eventu. Celkem se letos na Festivalu Exportu CZ 2017 v Křižíkových pavilonech Výstaviště Praha Holešovice představí účastníkům představí více než 25 zemí celého světa.

Pátý ročník Festivalu Exportu CZ pořádá sdružení CzechInno ve spolupráci se svými partnery i letos v Křižíkových pavilonech Výstaviště Praha – Holešovice. První festivalový den bude krom slavnostního zahájení a otevření festivalových expozic věnován aktualitám ze zastoupených teritorií ve formě tří kontinentálně seskupených odborných workshopů, v jejichž rámci budou účastníci moci jak vyslechnout prezentace, tak i mít možnost diskuze s odborníky na mezinárodní obchod ze zastoupených teritorií. Na druhý den Festivalu dopoledne pak bude možné si v rámci elektronického systému sjednávat krátké obchodní schůzky s ostatními účastíky Festivalu a zapojit se tak do organizované série B2B setkání.

Celým Festivalem se bude prolínat již tradiční doprovodný program složený z expozic českých i zahraničních firem a institucí nabízejících své produkty a služby včetně ochutnávek exotických pokrmů a nápojů, kterými letos jako například moldavská a chilská vína, marocký čaj či drobné indonéské pochutiny.

Hlavním odborným partnerem letošního Festivalu Exportu CZ 2017 je opět Enterprise Europe Network. Koordinátor této sítě v ČR, Petr Hladík z Technologického centra AV ČR, shrnuje úlohu své instituce na Festivalu těmito slovy: „Do Festivalu Exportu CZ se jako odborný partner zapojujeme již tradičně – je to jedna ze stěžejních aktivit dlouhodobé spolupráce s organizátorem této akce – CzechInno. Na Festivalu nejen prezentujeme naše služby zaměřené na podporu rozvoje inovací v českých firmách a na posilování mezinárodní obchodní a technologické spolupráce, ale zároveň zde představujeme některé naše firemní klienty s vysokým potenciálem pro úspěšný vstup na nové zahraniční trhy.“

Festival Exportu CZ se stal již tradiční součástí předprázdninového programu řady velvyslanectví cizích států v ČR i inovativních českých firem, které přicházejí na Festival jako návštěvníci nebo se prezentují jako vystavovatelé. Už nemusíme, tak jako na počátku, vysvětlovat, že nejsme veletrh, ale akce zaměřená zejména na sdílení aktuálních informací ze zahraničních teritorií i z ČR, užitečných kontaktů a mezinárodní networking s cílem povzbudit mezinárodní obchodní výměnu,“ rekapituluje pozici Festivalu Exportu CZ předseda řídicí rady sdružení CzechInno David Kratochvíl.

„Jsme rádi, že za svou dosavadní pětiletou historii si již Festival Exportu CZ získal své příznivce a ustálené místo v programu akcí v ČR zaměřených na všestrannou mezinárodní obchodní spolupráci s důrazem na inovační potenciál a že se náš prvotní záměr založit tradici setkávání s přátelskou formou a hmatatelným obchodním efektem beze zbytku naplňuje,“ uzavírá David Kratochvíl.

Podrobné informace o účelu a programu akce  jsou k dispozici na webové stránce www.czechinno.cz a www.festivalexportu.cz.

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Pro rok 2017 připravilo sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Generálním partnerem Festivalu Exportu CZ 2017 je Česká exportní banka, která je specializovanou bankovní institucí zřízenou na podporu financování vývozních aktivit. Hlavními odbornými partnery akce se stali Technologické centrum Akademie věd ČR jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, odbornými partney Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR a Asociace inovačního podnikání ČR. Hlavním partnerem pro právní poradenství je Advokátní kancelář Gürlich & Co. Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music, které stojí za vysíláním stanic Frekvence 1, Evropa 2, rádia BBC a multimediálním projektem Zet, vydavatelství Economia, které je vydavatelem Hospodářských novin, týdeníku Ekonom a provozovatelem serveru iHNed.cz, Empresa Media, která je vydavatelem časopisu Týden provozovatelem TV Barrandov, server BusinessInfo CZ, Tiscali Media, MM Spektrum a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.